آیا داشتن بیمه مسافرتی برای سفر الزامی است؟

داشتن بیمه مسافرتی برای سفر به برخی از کشور ها و مناطق دنیا مانند حوزه شنگن الزامی است و برای برخی از مناطق دیگر خیر. در حقیقت تهیه بیمه مسافرتی برای گرفتن ویزا از بعضی از سفارت خانه ها الزامی است. الزامی بودن آن را می توانید از سفارت خانه کشور مقصد خود جویا شوید.