آیا در بیمه های شخص ثالث، جریمه دیرکرد قابل بخشش است؟

گاهی اوقات بیمه مرکزی به مناسبت های مختلف مانند دهه فجر و … جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث را برای مدت زمانی محدودی با بخشش همراه می سازد ولی در حالت کلی بخشودگی جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث فقط در صورتی امکان پذیر است که در زمان اعتبار بیمه نامه، خودرو در پارکینگ نیروی انتظامی توقیف شده باشد و در هنگام اتمام بیمه نامه آن همچان در توقیف باشد که در این صورت با بردن نامه رفع توقیف و مدارک دال بر این موضوع جریمه دیرکرد از طرف شرکت های بیمه بخشیده می شود.