آیا می توانیم بیمه بدنه خودروی خود را به خودروی دیگری انتقال دهیم؟

بله. در بیمه بدنه مالک یک وسیله نقیله، مالک تخفیفات آن محسوب می گردد و به شرط ارائه بیمه نامه خود می تواند در هنگام فروش وسیله نقلیه خود تخفیفات آن را به خودروی جدیدش منتقل نماید.