آیا نسخه الکترونیک بیمه شخص ثالث اعتباری دارد؟

بر اساس آخرین تغییرات قوانین بیمه مرکزی در زمینه بیمه شخص ثالث از خرداد ماه سال 1399 شرکت های بیمه موظف به صدور بیمه‌های شخص ثالث بدون نسخه فیزیکی و فقط با نسخه الکترونیک آن شده اند. در حقیقت با اجرای این قانون بیمه‌نامه شخص ثالث کاغذی و بیمه‌نامه‌های الکترونیک از لحاظ اعتبار هیچ تفاوتی باهم نخواهند داشت و کلیه فرایندهای تمدید و دریافت خسارت با نسخه الکترونیکی بیمه‌نامه به راحتی انجام خواهد شد.

شرکت های بیمه پس از صدور بیمه‌نامه، پیامکی حاوی کد یکتای بیمه‌نامه، لینک نسخه قابل چاپ بیمه‌نامه و آدرس الکترونیکی سامانه استعلام اصالت بیمه‌نامه را برای بیمه گذار ارسال خواهند نمود که بیمه گذار می تواند از این طریق از اعتبار بیمه نامه خود مطمئن گردد.