تخفیفات نقدی صدور بیمه نامه بدنه شرکت بیمه کوثر به چه میزان است؟

شرکت بیمه کوثر جهت رفاه حال بیمه گذاران، بیمه نامه های بدنه خود را با تخفیف های 55 درصد، 65 درصد و 75 درصد در صدور نقدی ارائه می دهد.