خطرات بیمه شده در بیمه حوادث شامل چه مواردی هستند؟

در ‌‌بیمه حوادث اشخاص ، ‌بیمه‌گر با رعایت استثنائات و محدودیت‌های درج شده در ‌بیمه‌نامه، متهد به جبران خسارت یا غرامت ناشی از موارد زیر ‌می‌باشد:

  • فوت ناشی از حوادث مختلف مانند خفگی، غرق شدن، برق‌گرفتگی و …
  • مسمویت غذایی و یا مسمویت شیمیایی
  • صدمات بدنی ناشی از تاثیر اسید و یا هرگونه ماده خورنده دیگر
  • پیچیدگی یا پاره شدن عضلات و رگها
  • ابتلا به هاری، کزاز و سیاه زخم
  • نقص عضو و از كارافتادگی كامل و دائم ناشی از حادثه (كلی و جزئی)
  • هزينه‌های پزشكی ناشی از حادثه
  • دفاع مشروع ‌بیمه‌ شده
  • اقدام برای نجات اشخاص و اموال از خطر و حادثه