در صورت گم کردن بیمه نامه شخص ثالث از شرکت بیمه کوثر و نیاز به نسخه فیزیکی آن چگونه از آن چاپ المثنی بگیریم؟

برای چاپ بیمه‌نامه های شخص ثالث صادره از شرکت بیمه کوثر می توانید با مراجعه به صفحه اصلی سایت بیمکو، منوی چاپ و استعلام بیمه نامه و انتخاب گزینه چاپ بیمه نامه کوثر و سپس وارد کردن شماره بیمه‌نامه، کد ملی و رشته بیمه ای خود از آن چاپ مجدد یا المثنی بگیرید.