عواقب تقلب در دریافت خسارت از بیمه شخص ثالث چیست؟

طبق ماده ۶۱ قانون بیمه شخص ثالث، هركس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازي صوري تصادف، تعويض خودرو يا ايجاد خسارت عمدي، وجوهي را بابت خسارت دريافت كند، به حبس تعزيري درجه شش و جزاي نقدي معادل دو برابر وجوه دريافتي محكوم مي شود. شروع به جرم مندرج در اين ماده علاوه بر مجازات مقرر براي شروع به جرم در قانون مجازات اسلامي، مستوجب جزاي نقدي درجه پنج مي باشد.

همچنین طبق ماده 62 این قانون، هرگاه شخصي برخلاف واقع خود را به عنوان راننده وسيله نقليه مسبب حادثه معرفي كند به مجازات حبس درجه هفت محكوم مي شود؛ راننده نيز چنانچه در اين امر تباني كرده باشد به مجازات مذكور محكوم مي شود.

شیوه‌های معمول تقلب و کلاهبرداری در بیمه اتومبیل به شرح ذیل می‌باشد:

 1. جابه‌جایی راننده و سرنشین به‌منظور دریافت خسارت.
 2. جایگزینی راننده واهی به جای راننده اصلی در مواقعی که راننده زمان حادثه فاقد گواهینامه بوده یا از مشروبات الکلی، مواد مخدر یا روان‌گردان استفاده نموده است.
 3. مخدوش کردن تاریخ حادثه (در کروکی پلیس یا پذیرش بیمارستان) به‌منظور انطباق تاریخ حادثه با زمان اعتبار بیمه‌نامه.
 4. دست‌کاری در مدارک پزشکی «پرونده بالینی» و مدارک پزشکی قانونی و افزایش درصدهای تعیین شده دیه.
 5. جابه‌جایی محل استقرار سرنشینان به هنگام وقوع حادثه در وسایط نقلیه چون وانت‌بار، کامیون و کامیونت. یعنی، سرنشینان قسمت بار با سرنشینان کابین جابه‌جا می‌شوند.
 6. جابه‌جایی وسیله نقلیه با وسیله دارای بیمه‌نامه زمانی که وسیله مقصر فاقد بیمه باشد.
 7. خرید هم‌زمان بیمه‌نامه‌های متعدد بدنه از شرکت‌های مختلف بیمه و اعلام خسارت کلی.
 8. استفاده هم‌زمان از بیمه ثالث وسیله مقصر و بیمه بدنه وسیله زیان‌دیده.
 9. جابه‌جایی خودرو مقصر و زیان‌دیده در تصادفات مالی یا جانی به‌منظور دریافت خسارت بیشتر با تبانی رانندگان.
 10. خرید بیمه‌نامه بدنه برای خودروی تصادفی بعد از حادثه با نشان دادن خودروی مشابه دیگر از نظر رنگ و مدل و تیپ.
 11. استفاده از کروکی‌های مفقودی و سرقتی، کپی و جعل مهر اسمی و یگانی کارشناسان تصادفات.
 12. دست‌کاری و مخدوش کردن مدارک پزشکی، گزارش‌های پلیس به هنگام دریافت پرونده از مراجع و اخذ کپی و برابر اصل کردن آن‌ها.
 13. استفاده از برش و اصل بیمه‌نامه‌های مفقودی با ارائه به شرکت‌های بیمه و ارائه خودروهایی که یا قبلاً تصادف داشته‌اند یا از شرکت‌های دیگر خسارت دریافت کرده و یا فاقد بیمه‌نامه بوده‌اند.
 14. جابه‌جایی مصدوم.
 15. صحنه‌سازی.
 16. جلوه دادن فوت یا مصدومیت افراد به دلیل حوادث رانندگی در حالی که به دلایلی غیر از حادثه رانندگی درگذشته‌اند یا مصدوم شده‌اند.
 17. ارتباط دادن صدمات قبلی با صدمات حادثه در پزشکی قانونی.
 18. تطمیع نمایندگی‌های صدور و یا کارشناسان تصادف و دریافت بیمه‌نامه و گزارش از آن‌ها بعد از وقوع حادثه.
 19. جابه‌جایی قطعات خودروی سالم بیمه شده با قطعات تصادفی در خودروهایی که قطعاتی مثل درب‌ها، گلگیرها، درب موتور و… آن‌ها پیچ و مهره‌ای است و دریافت خسارت و سپس استفاده از قطعات اصلی جهت بازدید سلامت خودرو.
 20. ارائه اطلاعات نادرست درباره میزان استفاده از خودرو هنگام بیمه آن.
 21. اعلام خلاف واقع خسارات بدنی به شرکت بیمه هنگام تصادف.
 22. اعلام خلاف واقع به شرکت بیمه درباره دزدیده شدن اتومبیل.
 23. اعلام خلاف واقع به شرکت بیمه درباره صدمه دیدن اتومبیل و اینکه در تصادف راننده مقصر فرار کرده است.
 24. اعلام وارد شدن صدمات بدنی به کسانی که هنگام تصادف داخل اتومبیل نبوده‌اند.