مدارک لازم برای دریافت خسارت بیمه بدنه چیست؟

جهت تشکیل پرونده و دریافت خسارت از بیمه نامه های بدنه مدارک نیز مورد نیاز است:

  • اصل و کپی بیمه نامه بدنه و الحاقیه های صادره آن
  • اصل و کپی از بیمه نامه شخص ثالث
  • اصل و کپی از گواهینامه راننده مقصر، کارت خودرو (یا برگ سبز) و کارت ملی بیمه گذار و راننده مقصر
  • ارائه گزارش مقامات انتظامی بسته به میزان خسارت و یا نوع حادثه

با به همراه داشتن مدارک خودرو و مراجعه به مراکز پرداخت خسارت و بازدید کارشناس ارزیاب خسارت از خودرو آسیب دیده خسارت شما پرداخت خواهد شد.