بیمه باربری

بیمه باربری

[lwptoc]

تمامی محصولات کارخانه های تولیدی، کالاهای مصرفی و خانگی، مواد اولیه و انواع ماشین آلات سبک و سنگین، در جریان بارگیری، حمل و نقل و تخلیه در معرض خطرهای گوناگون از جمله تصادف وسیله نقلیه،ش رایط نامساعدجوی، سوانح و بلایای طبیعی، ناامنی مسیر عبور، تلف و آسیب دیدگی، دزدی، عدم تحویل و… قرار دارند. گاهی این خطرات حاصل یک عمر تجارت یک تاجر را بر باد داده و آنان را از قله های موفقیت در بیزینس خود به قهقرای ورشکستی می کشاند. در اینجا تنها راهکاری که می تواند یک تاجر را از چنین خطری دور کند تهیه یک بیمه باربری از شرکتی معتبر مانند شرکت بیمه کوثر و با پوشش هایی جامع خواهد بود. در حقیقت بیمه باربری سپری است که میتواند پشتوانه ای قوی در جهت ایجاد اطمینان خاطر برای وارد کنندگان و صادر کنندگان کالا، صاحبان کالا و بخش های مختلف صنعتی، کشاورزی و بازرگانی باشد تا تمام خطرات احتمالی را در زمان حمل داراییهای آنان بیمه کرده و در نتیجه بتوانید در آرامش با رقبای خود رقابت کنند.

 

بیمه باربری براساس مبدا و مقصد به چند دسته تقسیم می شوند؟

 • داخلی : این بیمه نامه مختص کالاهایی است که در محدوده جغرافیایی کشور ایران حمل می گردد.
 • وارداتی : این بیمه نامه مختص کالاهایی است که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی از کشورهای خارجی خریداری می گردد و مقصد آن کشور ایران است.
 • صادراتی : این بیمه نامه مختص کالاهایی است که از مقصد ایران به کشورهای خارجی حمل میگردد.
 • ترانزیت : این بیمه نامه مختص کالاهایی است که مبدا و مقصد آنها خارج از ایران می باشد، بطوریکه ایران در مسیر حمل آنها قرار می گیرد.

 

خطرات تحت پوشش بیمه باربری داخلی شامل چه مواردی هستند؟

 • خطرات اصلی : آتش سوزی و حادثه وسیله نقلیه ( تصادف، واژگونی و پرت شدن وسیله نقلیه) جزء خطرات اصلی بیمه های باربری داخلی می باشند و آمار حاکی از این موضوع است که در حدود 70 درصد خسارات ایجاد شده در حوادث جاده ای معمولا ناشی از خطرات فوق می باشد.
 • خطرات اضافی: در حمل و نقل خطرات دیگری نیز وجود دارد که محمولات را تهدید می نماید و جزء خطرات اضافی بیمه های باربری تلقی می گردند. از جمله این خطرات می توان به پرت شدن محموله از روی وسیله نقلیه، برخورد جسم خارجی با مورد بیمه و بالعکس، خسارات ناشی از بارگیری و تخلیه و سرقت کلی محموله.

 

بیمه باربری شرکت بیمه کوثر - نمایندگی مجتبی حیدری

 

خطرات تحت پوشش بیمه باربری بین المللی شامل چه مواردی هستند؟

بیمه نامه های باربری بین المللی تخت یکی از شرایط  زیر صادر می شوند:

 

شرایط A :

این نوع بیمه کاملترین نوع بیمه حمل و نتقل می باشد که در حین حمل هر نوع خساراتی را که برای محموله  اتفاق بیافتد را تحت پوشش قرار می دهد مگر اینکه در شرایط خصوصی و عمومی خطرات خاصی استثناء شده باشد. از جمله استثنائات شرایط A عبارتند از:

 • خسارات ناشی از سوء عمل ارادی بیمه گذار
 •  عیب ذاتی
 • تلف یا آسیب ناشی از تاخیر در تحویل کالا
 • جنگ، اعتصاب، شورش و بلوا
 • ضعف بسته بندی که موجب آسیب کالا گردد
 • تلف، آسیب یا هزینه ناشی از کاربرد هر نوع سلاح جنگی که با انرژی اتمی، شکست و یا ترکیب هسته ای، ماده رادیو اکتیو و یا واکنش مشابه دیگر کار کند
 • عدم قابلیت دریانوردی و نامناسب بودن کشتی برای دریانوردی
 • توقیف، ضبط، مصادره، تصرف یا اثرات ناشی از این امور (به استثناء دزدی دریایی)
 • مین، اژدر و بمب های متروکه یا سایر سلاح های جنگی به جا مانده و متروکه

 

شرایط B :

در بیمه با شرایط B بیمه گر علاوه بر خطرات شرایط C خسارات ناشی از خطرات ذیل را نیز تحت پوشش قرار می دهد:

 • زلزله، آتشفشان و صاعقه
 • ورود آب دریا، دریاچه یا رودخانه به کشتی، شناور، محفظه کالا و کانتینر
 • آسیب وارده به کالا در نتیجه تخلیه و بارگیری
 • به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی
 • خطرات عدم تحویل، دزدی، دله دزدی، سائیدگی، زنگ زدگی، نشست، کج شدن، خراشیدگی، شکست، خسارت ناشی از کالای مجاور و غیره

 

شرایط  c :

در بیمه نامه با شرایط C بیمه گر خسارات ناشی از خطرات ذیل را تحت پوشش قرار می دهد:

 • آتش سوزی یا انفجار
 • به گل نشستن و زمین گیر شدن، برخورد با کف دریا، غرق یا واژگون شدن کشتی یا شناور
 • واژگون شدن یا از راه خط خارج شدن و سیله حمل زمینی
 • تصادف و یا برخورد کشتی یا شناور یا وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به غیر از آب
 • تخلیه اضطراری کالا در بندر
 • فدا کردن کالا در جریان خسارات عمومی
 • به دریا انداختن کالا جهت سبک سازی کشتی
 • زیان همگانی و هزینه های نجات
 • مسئولیت مشترک در تصادف

 

بیمه نامه با شرایط   Total Loss  :

در این شرایط خسارات مستقیم ناشی آز آتش سوزی، غرق شدن و یا سقوط هواپیما که منجر به از بین رفتن کل محموله در یک مرحله می شود، تحت پوشش قرار می گیرد. این نوع تلف بر دو نوع می باشد:

 1. تلف کلی  واقعی : (ACTUAL TOTAL LOSS ) چنانچه مورد بیمه کاملا از بین برود و یا به طور قطع از تصرف بیمه گذار خارج شود، خسارت وارده تلف کلی واقعی نام دارد.
 2. تلف کلی فرضی (CONSRTRUCTIVE TOTAL LOSS) در مواقعی که هزینه های نجات و یا تعمیر کالا بیش از ارزش مورد بیمه پس از نجات و تعمیرات خسارات وارده باشد، تلف کلی فرضی نامیده می شود.

 

بیمه باربری شرکت بیمه کوثر - نمایندگی مجتبی حیدری

 

در موقع بروز خسارت در بیمه باربری چه مواردی را باید رعایت کنیم:

 1.  برای هر بسته مفقود شده از متصدیان حمل/مقامهای بندر/متصرفان دیگر کالای مورد بیمه کتبا درخواست خسارت نمایید.
 2. در مورد خسارت مشهود به محض اطلاع و قبل از تحویل گرفتن کالای مورد بیمه از متصدیان حمل/متصرفان کالا کتبا تقاضای بازدید کنید و برای خساراتی که هنگام بازدید مشخص می گردد گواهی مربوطه را که به امضای آنها رسیده باشد دریافت و از نامبردگان درخواست خسارت نمایید.
 3. اگر از سالم بودن کامل کالای مورد بیمه مطمئن نیستید، رسید بدون قید و شرط به کسی ندهید و با درج موضوع در بارنامه یا رسیدی که به متصدیان حمل میدهید حق خود را برای مطالبه خسارت محفوظ نگه دارید.
 4. هر گاه موقع تحویل گرفتن کالای مورد بیمه زیان یا آسیبی مشهود نباشد، بیمه گذار یا نمایندگان یا ذینفعان وی باید حداکثر ظرف سه روز از تاریخ تحویل کالا و اطلاع از خسارت، مراتب را کتبا با پست سفارشی یا اظهارنامه به متصدیان حمل اعلام نمایند.
 5. بیمه گذار/نمایندگان/ذینفعان وی موظفند در مورد خسارات مشهود، چنانچه کالا در ید متصدیان حمل است قبل/بلافاصله پس از تحویل کالا و چنانچه خسارت در انبار گمرک مشاهده شود قبل از تحویل گرفتن ضمن تنظیم صورتمجلس گمرکی مراتب را به بیمه گر اعلام و درخواست بازدید از کالا را بنماید.
 6. در مواردی که موسسه حمل تمام یا قسمتی از کالا را به بیمه گذار/ذینفعان تحویل ندهد، نامبردگان موظفند با تنظیم صورتجلسه کسر تخلیه، گواهی کتبی عدم تحویل را از آنها بخواهند. اگر گواهی عدم تحویل در موعد های زیر صادر نشود، بیمه گذار باید حداکثر طی یک هفته با اظهار نامه رسمی از موسسه حمل درخواست خسارت نموده و مراتب را به بیمه گر اطلاع دهند .
 • حمل دریایی حداکثر هفت ماه پس از تخلیه کالا
 • در حمل زمینی حداکثر هفت ماه پس از ورود وسیله حمل به مرز کشور مقصد
 • حمل هوایی حداکثر سه ماه پس از تخلیه کالا