بیمه حوادث

بیمه حوادث یکی از زیرشاخه های بیمه های اشخاص ارائه شده از طرف شرکت بیمه کوثر می باشد که در آن هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند با خرید این بیمه نامه  خود، اعضاء خانواده و یا کارکنان خودش را به صورت 24 ساعته و در کل مدت اعتبار بیمه نامه و در تمام نقاط دنیا در برابر خطرات ناشی از حادثه بیمه نماید. منظور از حادثه در این بیمه نامه هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی می باشد که بدون قصد و اراده بیمه شده بروز کرده باشد و منجر به جرح، نقص عضو، از کارافتادگی و یا فوت بیمه شده گردد.

بعضی از مهم‌ترین حوادثی که تحت پوشش بیمه حوادث انفرادی هستند عبارتند از: غرق شدن، مسمومیت، تأثیر گاز، بخار و یا موارد خورنده مانند اسید، ابتلا به بیماری‌هایی مثل هاری، کزاز و سیاه‌زخم، گزیدگی، اقدام به نجات اشخاص و اموال از خطر و حادثه، سوانح رانندگی، برق‌گرفتگی، سوختگی، سقوط از ارتفاع و حمله حیوانات.

.

 پوشش های بیمه های حوادث شامل چه مواردی می باشد؟

 • فوت به علت حادثه
 • نقص عضو به علت حادثه
 • از کارافتادگی کلی و جزئی دائم و موقت ناشی از حادثه
 • هزینه های پزشکی ناشی از حادثه
 • غرامت بستري روزانه عمومي به علت حادثه
 • غرامت بستري روزانه در بيمارستان به علت حادثه

.

بیمه های حوادث به چند دسته تقسیم می گردند؟

این بیمه‌نامه در دو گروه «حوادث انفرادی» و «حوادث گروهی» و با پوشش خطرهای حوادث شغلی، حرفه‌ای، ورزشی، تحصیلی، ماموریت، مسافرت و … صادر می‌شود.

.

جهت صدور آنلاین و اطلاع از نرخ بیمه نامه حوادث انفرادی خود اینجا کلیک نمایید

.

بیمه حوادث انفرادی

در این بیمه نامه شخص می تواند خود و یا فرد دیگری را در برابر حوادث شبانه روزی شغلی، غیرشغلی و یا خطرات شخصی برای مدت یکسال بیمه نماید و حق بیمه در این بیمه نامه بر اساس شغل بیمه شده تعیین می شود.

در بیمه های حوادث انفرادی مشاغل به پنج دسته تقسیم می شوند و برای هر طبقه نرخ های معینی برای محاسبه حق بیمه در نظر گرفته می شود. این نرخ ها برای هزینه های فوت، نقص عضو و از کارافتادگی و نیز هزینه های پزشکی متفاوت است. در صورتی که بیمه شده ای علاوه بر فعالیت های عادی و حرفه ای خویش به طور متناوب و یا مستمر به اموری چون شکار، سوار کاری، قایقرانی، غواصی و … که خطر آنها بیشتر است مبادرت نماید با اعمال نرخ های اضافی برای هر کدام می توان آن ها را نیز تحت پوشش این بیمه نامه قرار داد.

.

.

بیمه حوادث

 

بیمه حوادث گروهی

این بیمه نامه برای تعداد بیش از 10 نفر صادر می شود و شرایط آن با توجه به نیاز بیمه گذار تنظیم می گردد. کارفرما یعنی مالک و یا مدیریت هر موسسه، در صورت تمایل می تواند بیمه حوادث گروهی برای کارکنان خود و نیز خانواده آنها خریداری نماید. در این صورت موسسه مورد نظر بیمه گذار خواهد بود و تمام یا اکثریت کارکنان آن گروه بیمه شده را تشکیل می دهند. بیمه حوادث گروهی این مزیت را بر بیمه حوادث انفرادی دارد که با افزایش عده اعضای گروه بیمه شده، حق بیمه مربوط به هر نفر کمتر خواهد شد.

این بیمه نامه انواع مختلفی دیگری نیز از جمله بیمه حوادث مسافرتی، بیمه حوادث دانشجویی، بیمه حوادث مهد کودک و دانش آموزی، بیمه حوادث ورزشی، بیمه حوادث عتبات عالیات و …  را دارا می باشد و برای قالب های مختلف آن کمتر محدودیتی دیده می شود.

.

جهت صدور آنلاین و اطلاع از نرخ بیمه نامه حوادث انفرادی خود اینجا کلیک نمایید

.

سوالات متداول :

حق بیمه حوادث انفرادی کوتاه مدت (کمتر از یکسال) به چه میزان است؟

مبلغ حق بیمه برای مدت کمتر از یکسال در بیمه های حوادث به صورت درصدی از حق بیمه سالانه و طبق جدول زیر می باشد:

مدت‌زمان تحت پوشش بیمهحق بیمه
تا 5 روز5% حق بیمه سالانه
6 تا 15 روز10% حق بیمه سالانه
16 تا 30 روز20% حق بیمه سالانه
31 تا 60 روز30% حق بیمه سالانه
61 تا 90 روز40% حق بیمه سالانه
91 تا 120 روز40% حق بیمه سالانه
121 تا 150 روز60% حق بیمه سالانه
151 تا 180 روز70% حق بیمه سالانه
181 تا 270 روز85% حق بیمه سالانه
بیش از 270 روز100% حق بیمه سالانه

منظور از غرامت روزانه بستری شدن در بیمارستان در بیمه حوادث چیست؟

غرامت روزانه بستری شدن در بیمارستان یکی از پوشش های اضافی بیمه های حوادث انفرادی است. در این پوشش و در صورت از کار افتادگی موقت بیمه شده به علت حادثه و بستری شدن او در بیمارستان، شرکت بیمه موظف به پرداخت مبلغی به عنوان غرامت به بیمه شده می گردد.

ازکارافتادگی موقت در این پوشش نیز به مفهوم از دست دادن موقت توانایی جسمی و یا روانی بیمه شده در انجام وظایف شغلی خود می باشد که باید به تشخیص پزشک رسیده باشد. در این پوشش تعهد شرکت بیمه از چهارمین روز بستری شدن بیمه شده در بیمارستان شروع و حداکثر به مدت ۹۰ روز ادامه خواهد داشت.

منظور از غرامت روزانه عمومی ناشی از حادثه در بیمه حوادث چیست؟

غرامت روزانه عمومی ناشی از حادثه یکی از پوشش های اضافی بیمه حوادث انفرادی است. در این پوشش و در صورت از کار افتادگی موقت بیمه شده به علت حادثه، شرکت بیمه موظف به پرداخت مبلغی به عنوان غرامت بابت از کارافتادگی بیمه شده می گردد.

ازکارافتادگی موقت به مفهوم از دست دادن موقت توانایی جسمی و یا روانی بیمه شده در انجام وظایف شغلی خود می باشد که باید به تشخیص پزشک رسیده باشد. تعهدات شرکت بیمه درخصوص این پوشش از چهارمین روز ازکارافتادگی موقت شروع و حداکثر به مدت یک صد و هشتاد روز ادامه خواهد داشت.

غرامت نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم جزئی در بیمه های حوادث شامل چه مواردی است؟

شامل موارد زیر می گردد

نوع نقص عضو یا از کار افتادگیدرصد غرامت
از دست دادن توانایی صحبت کردن (لال شدن) شامل ازکارافتادن کامل حنجره یا قطع شدن زبان80
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست از بازو70
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست از ساعد60
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست از مچ55
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشتان هر دو دست80
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشتان هر دست50
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشت شست36
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع بند اول انگشت شست24
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشت سبابه25
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع بند اول انگشت سبابه12
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع بند اول و دوم انگشت سبابه20
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع هر یک از دو انگشت میانی15
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشت کوچک10
فقدان دندان‌ها (حداکثر)28
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک پا از ران70
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک پا از ساق60
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک پا از مچ55
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشتان پا30
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشت شست پا10
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع هر یک از سایر انگشتان پا5
نابینا شدن یک چشم50
نابینا شدن یک چشم درصورتی‌که چشم دیگر بیمه‌گزار قبل از حادثه به‌طور کامل نابینا باشد80
از دست دادن شنوایی یک گوش35
از دست دادن شنوایی یک گوش درصورتی‌که گوش دیگر بیمه‌گزار قبل از حادثه به‌طور کامل ناشنوا باشد65
از دست دادن لاله گوش10
از دست دادن حس بویایی15
از دست دادن حس چشایی15
از دست دادن یک کلیه30
از دست دادن طحال7
از دست دادن بیضه5
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع بند اول و دوم انگشت سبابه20
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع بند اول و دوم انگشت سبابه20

در کل غرامت پرداختی برای ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشتان هر دست از 50% سرمایه بیمه بیشتر نخواهد شد.

غرامت نقص عضو سایر اعضا با نظر پزشک معتمد بیمه تعیین می‌شود.

غرامت نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم کلی در بیمه حوادث شامل چه مواردی است؟

مواردی که در این دسته قرار می‌گیرند شامل پرداخت کل مبلغ سرمایه بیمه می‌شوند. این موارد عبارتند از:

 • نابینایی کامل و دائم هر دو چشم
 • ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع هر دو دست حداقل از مچ
 • ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع هر دو پا حداقل از مچ
 • ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست و یک پا حداقل از مچ
 • از دست دادن هر دو پنجه پا
 • قطع کامل نخاع
 • ناشنوایی کامل و دائم هر دو گوش
 • برداشتن فک پایین

چه خطراتی در ‌بیمه حوادث اشخاص با پرداخت حق بیمه اضافی قابل پوشش‌اند؟

 • جنگ، شورش، انقلاب، بلوا، اعتصاب، قیام، آشوب، كودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی‌ و انتظامی.
 • زمین‌لرزه، آتش‌فشان و فعل ‌و انفعالات هسته‌ای.
 • ورزش‌های رزمی‌و حرفه‌ای، شكار، سواركاری، قایق‌رانی، هدایت موتورسیكلت، هدایت و یا سرنشینی هواپیمای آموزشی، اكتشافی و غیرتجاری، هدایت و یا سرنشینی خودروهای مسابقه‌ای، هدایت و یا سرنشینی هلیكوپتر، غواصی، پرش با چتر نجات و هدایت كایت یا سایر وسائل پرواز بدون موتور.

خسارت‌های خارج از تعهدات ‌بیمه‌گر در ‌‌بیمه حوادث اشخاص شامل چه مواردی است؟

 • خودكشی و یا اقدام به آن.
 • صدمات بدنی كه ‌بیمه‌شده عمداً موجب آن ‌شود.
 • مستی و یا استعمال هرگونه مواد مخدر و روان گردان.
 • استفاده از داروهای كاهنده هوشیاری و خواب‌آور بدون تجویز پزشك.
 • ارتكاب ‌بیمه‌شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت، مشاركت و یا معاونت در آن.
 • هر نوع دیسك و یا فتق ‌بیمه‌ شده.
 • بیماری و ابتلا به جنون ‌بیمه‌شده مگر آن كه ابتلا به جنون ناشی از تحقق خطر موضوع این بیمه باشد.
 • فوت ‌بیمه‌شده به علت حادثه ناشی از عمد ‌ذی‌نفع (اعم از مباشرت، مشاركت و یا معاونت). در این صورت ‌بیمه‌گر‌ فقط متعهد به پرداخت سهم سایر افراد ‌ذی‌نفع در سرمایه بیمه خواهد بود.
 • جنگ (بجز انفجار و یا عملكرد ادوات نظامی‌كه بعد از جنگ بجا مانده است)، شورش، انقلاب، بلوا، اعتصاب، قیام، آشوب، كودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی‌ و انتظامی.
 • زمین‌لرزه، آتش‌فشان و فعل ‌و انفعالات هسته‌ای.
 • ورزش‌های رزمی‌و حرفه‌ای، شكار، سواركاری، قایق‌رانی، هدایت موتورسیكلت، هدایت و یا سرنشینی هواپیمای آموزشی، اكتشافی و غیرتجاری، هدایت و یا سرنشینی خودروهای مسابقه‌ای، هدایت و یا سرنشینی هلیكوپتر، غواصی، پرش با چتر نجات و هدایت كایت یا سایر وسائل پرواز بدون موتور.

خطرات بیمه شده در بیمه حوادث شامل چه مواردی هستند؟

در ‌‌بیمه حوادث اشخاص ، ‌بیمه‌گر با رعایت استثنائات و محدودیت‌های درج شده در ‌بیمه‌نامه، متهد به جبران خسارت یا غرامت ناشی از موارد زیر ‌می‌باشد:

 • فوت ناشی از حوادث مختلف مانند خفگی، غرق شدن، برق‌گرفتگی و …
 • مسمویت غذایی و یا مسمویت شیمیایی
 • صدمات بدنی ناشی از تاثیر اسید و یا هرگونه ماده خورنده دیگر
 • پیچیدگی یا پاره شدن عضلات و رگها
 • ابتلا به هاری، کزاز و سیاه زخم
 • نقص عضو و از كارافتادگی كامل و دائم ناشی از حادثه (كلی و جزئی)
 • هزينه‌های پزشكی ناشی از حادثه
 • دفاع مشروع ‌بیمه‌ شده
 • اقدام برای نجات اشخاص و اموال از خطر و حادثه