بیمه مهندسی

یکی از پرخطرترین حوزه های فعالیت های اقتصادی در پروژه‌های زیربنایی‌، عمرانی، سازه‌های صنعتی و ساختمانی هر کشوری نهفته است. به طوری که تمام مراحل چنین پروزه هایی چه از زمان شروع و تجهیز کارگاه تا نصب تجهیزات و ماشین‌ آلات و چه در زمان راه‌اندازی تا تحویل موقت پروژه به کارفرمایان در معرض خطراتی گوناگونی هستند که می توانند زیان های مالی جبران ناپذیری را به سرمایه گذاران کلان این بخش از اقتصاد وارد نمایند. بعضا این زیان ها نشآت گرفته از قهر طبیعت و بعضا به علت سهل انگاری و خطای انسانی عوامل اجرایی است که ممکن است نمود مالی یا جانی پیدا کنند. شرکت بیمه کوثر جهت رفع نگرانی و دغدغه های کارفرمایان و پیمانکاران درگیر این پروژه ها و حفاظت از سزمایه های انسانی و مالی آنها انواع مختلفی از بیمه های مهندسی را در سبد بیمه ای خود قرار داده است.

.

بیمه های مهندسی به چند دسته تقسیم می گردند؟

الف) بیمه‌‌های دوره احداث (Construction) که شامل موارد زیر می گردد:

 • بیمه تمام خطر نصب (EAR)
 • بیمه تمام خطر پیمانکاران (CAR)

ب) بیمه‌های دوره بهره‌ برداری (Operation) که شامل موارد زیر می گردد:

 • بیمه تجهیزات و ماشین‌آلات پیمانکاران (CPM)
 • بیمه خطرات سازه‌های تکمیل شده ساختمانی (CECR)
 • بیمه شکست ماشین‌آلات (MB)
 • بیمه عدم ‌النفع ناشی از شکست ماشین‌آلات (MLOP)
 • بیمه تجهیزات الکترونیک (EE)
 • بیمه فساد کالا در سردخانه (DOS)
 • بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان (LDB)

.

بیمه مهندسی کوثر

انواع کلوزهای بیمه های مهندسی شامل مواردی هستند؟

به طور کلی کلوزهای موجود در بیمه های مهندسی به چهار دسته زیر تقسیم بندی می گردند:

1) کلوزهای افزایش دهنده پوشش که با افزایش حق بیمه همراه هستند، مانند کلوزهای:

 • کلوز 001 (پوشش خرابکاری گروهی)
 • کلوز 003 یا 004 (پوشش دوره نگهداری ساده یا گسترده)
 • کلوز 006 (پوشش هزینه اضافهکاری، کار در شب، کار در تعطیلات رسمی و حمل سریع)
 • و …

2) کلوزهای کاهش دهنده پوشش  که با کاهش حق بیمه همراه هستند، مانند کلوزهای:

 • کلوز 009 (استثناء زلزله)
 • کلوز 010  (استثناء سیل و طغیان آب)
 • کلوز 012 (استثناء طوفان و باد)
 • و …

3) کلوزهای محدود کننده پوشش  که در آن ها افزایش حدود پوشش موجب افزایش حق بیمه می گردد، مانند کلوزهای:

 • کلوز 005 (حد جدول زمان بندی)
 • کلوز 109 (حد دپوی مصالح پای کار)
 • کلوز 217 (حد کانال روباز)
 • و …

4) کلوزهای شرط گذارنده برای پوشش که در آن ها برداشتن شروط موجب افزایش حق بیمه می گردد، مانند کلوزهای:

 • کلوز 008 (الزام مربوط به سازههای واقع در مناطق زلزلهخیز)
 • کلوز 107 (الزام مربوط به کمپها و انبارها)
 • کلوز 206 (شرایط ویژه مربوط به تجهیزات اطفای حریق)
 • و …

 برای صدور بیمه‌ نامه های مهندسی چه مدارکی مورد نیاز است:

 • بیمه‌نامۀ تمام‌خطر پیمانکاران (CAR)

 1. تصویر قرارداد یا موافقت‌نامه
 2. جدول زمان‌بندی پروژه
 3. نقشه محل یا مسیر پروژه
 4. پرسش‌نامه تکمیل‌شده با مهر و امضای بیمه‌گذار
 5. گزارش بازدید کارشناس بیمه‌گر
 • بیمه‌نامۀ تمام‌خطر نصب (EAR)

 1. تصویر قرارداد یا موافقتنامه
 2. جدول زمان‌بندی پروژه
 3. نقشه محل یا مسیر پروژه
 4. پرسش‌نامه تکمیل‌شده با مهر و امضای بیمه‌گذار
 5. فهرست اقلام نصب‌شده با مشخصات، تعداد و ارزش جایگزینی‌شان با احتساب هزینه حمل، حقوق و عوارض گمرکی (درصورت وجود)
 6. گزارش بازدید کارشناس بیمه‌گر
 • بیمه‌نامۀ سازه‌های تکمیل‌شده (C.E.C.R)

 1. پرسش‌نامه تکمیل‌شده با مهر و امضای بیمه‌گذار
 2. نقشه محل یا مسیر پروژه
 3. گزارش بازدید کارشناس بیمه‌گر
 • بیمه‌نامۀ ماشین‌آلات و تجهیزات پیمانکاران (CPM)

 1. پرسش‌نامه تکمیل‌شده با مهر و امضای بیمه‌گذار
 2. فهرست ماشین‌آلات پروژه با مشخصات (نوع، مدل، کشور سازنده، سال ساخت، ظرفیت، شماره سریال، تعداد و ارزش جایگزینی)
 3. گزارش بازدید کارشناس بیمه‌گر
 • بیمه‌نامۀ شکست ماشین‌آلات (MB)

 1. پرسش‌نامه تکمیل‌شده با مهر و امضای بیمه‌گذار
 2. فهرست ماشین‌آلات پروژه با مشخصات (نوع، مدل، کشور سازنده، سال ساخت، ظرفیت، شماره سریال، تعداد و ارزش جایگزینی)
 3. گزارش بازدید کارشناس بیمه‌گر
 • بیمه‌نامۀ فساد کالا در سردخانه (DOS)

 1. پرسش‌نامه تکمیل‌شده با مهر و امضای بیمه‌گذار
 2. فهرست کالاهای موجود در سردخانه با مشخصات (شامل نوع، کشور سازنده، سال ساخت، نوع بسته‌بندی، مقدار، شماره سریال یا بسته‌بندی، تعداد و ارزش افزوده)
 3. گزارش بازدید کارشناس بیمه‌گر
 • بیمه‌نامۀ تجهیزات الکترونیک(E.E)

 1. پرسش‌نامه تکمیل‌شده با مهر و امضای بیمه‌گذار
 2. فهرست تجهیزات پروژه با مشخصات (نوع، مدل، کشور سازنده، سال ساخت، ظرفیت، شماره سریال، تعداد و ارزش جایگزینی)
 3. گزارش بازدید کارشناس بیمه‌گر