مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه کوثر در اردبیل

لیست مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه کوثر در اردبیل

 

کاربر گرامی، در این بخش و با کمک جدول زیر می توانید لیست تمامی مراکز درمانی طرف قرارداد با شرکت بیمه کوثر را به همراه آدرس و شماره تماس آنها را مشاهده نمایید. این لیست شامل بیمارستان های خصوصی و دولتی، مراکز دندانپزشکی، مراکز جراحی، آزمایشگاه ها، داروخانه ها، عینک سازی ها، مراکز تصویربرداری، مراکز فیزیوتراپی، مراکز جراحی و درمانگا های طرف قرارداد در استان می باشد.

 

  در صورت داشتن هر گونه سوال در زمینه مراکز طرف قرارداد با شماره 89382-021 تماس حاصل فرمایید.

 

بیمه شدگان محترم می توانند با مراجعه به مراکزی که در ستون صدور معرفی نامه با عنوان online مشخص شده اند، بدون نیاز به معرفی نامه صرفاً با ارائه اصل و کپی کارت ملی و دستور پزشک، خدمات تحت پوشش را دریافت نمایند.

 

جهت اطلاع از طرف قرارداد بودن مرکزی خاص لطفا نام آن را در قسمت جستجوی جدول جستجو نمایید.

 

نام مرکزتخصصاستانشهرآدرستلفنصدور معرفی نامه
دکتر ميرحسين علويدندانپزشکاردبیلاردبیلاردبيل - ساختمان بزرگ پزشكان - طبقه ي 6 - واحد 1819011958004offline
دکتر ميرحسين علويدندانپزشکاردبیلاردبیلاردبيل - ساختمان بزرگ پزشكان - طبقه ي 6 - واحد 1819011958004online
دکتر معين اجاروديدندانپزشکاردبیلگرمیگرمي- خيابان امام خميني (ره) روبروي دفتر امام جمعه4532626323online
دکتر سودا قنبريدندانپزشکاردبیلاردبیلاردبيل - پشت بيمارستان امام خميني - ساختمان پزشکان-طبقه ي پنجم - واحد 1425619657539online
دکتر سويل جلايردندانپزشکاردبیلاردبیلاردبيل - ابتداي کوچه ي عارف - نرسيده به داروخانه دکتر همتي - ساختمان پزشکان هستي -طبقه ي دوم4533243390online
دکتر سولماز جلايردندانپزشکاردبیلاردبیلاردبيل - ابتداي کوچه ي عارف - نرسيده به داروخانه دکتر همتي - ساختمان پزشکان هستي -طبقه ي دوم33243390online
دكتر فروغ بورنگدندانپزشکاردبیلاردبیلميدان شريعتي - کوچه هلال احمر - ساختمان پزشکان سفيد - طبقه ي سوم - واحد 10045-33254040online
دکتر فرهاد قلي زادهدندانپزشکاردبیلاردبیلپشت بيمارستان امام خميني - مجتمع پزشکان اردبيل - طبقه ي 6 -واحد 1724533258190online
دکتر نازنين مهين فردندانپزشکاردبیلاردبیلميدان سرچشمه - کوي معصومين - ساختمان دکتر ملکي - طبقه همکف واحد 733245161online
دكتر سعيد وليدندانپزشکاردبیلبیله سواربخش جعفر آباد - جنب بخش داري4532884558online
دکتر مريم مهاجر صائمدندانپزشکیاردبیلاردبیلسرچشمه - کوي طوي - روبروي پارگينگ طبقاتي - ساختمان پزشکان مرکزي طوي - طبقه اول453325274online
دکتر عليرضا رحيميدندانپزشکیاردبیلنمینخيابان سرهنگ32324431online
دکتر باصررادیولوژی دهان، فک و صورتاردبیلاردبیلروبروي مسجد سرچشمه - جنب بانک تجارت - انتهاي کوچه ياسمن - پلاک 633257798online
بهنام زادگریاپتومتریستاردبیلاردبیلميدان سرچشمه - کوچه طوي - روبروي پارکينگ طبقاتي طوي - ساختمان پزشکان فراز33244256offline
تابشتصویربرداریاردبیلاردبیلميدان سرچشمه - کوچه شهيد لطفي آذر - روبروي داروخانه کرامت33231879online
دکتر عين اله زادهتصویربرداریاردبیلمشگین شهرکوچه برق - ساختمان پزشکان پاستور - طبقه زير زمين32543399online
استاراپتومتریست و عینک سازیاردبیلاردبیلميدان سرچشمه - نبش پاساژ صدرا33254469online
ديد آوراناپتومتریست و عینک سازیاردبیلاردبیلميدان سرچشمه - کوچه طوي - روبروي پارکينگ طبقاتي طوي - ساختمان پزشکان فراز33244256online
نگاهاپتومتریست و عینک سازیاردبیلاردبیلميدان سرچشمه - بن بست وکيل - ساختمان پزشکان دي33250777online
دکتر سودا رضائيدندانپزشکاردبیلپارس آبادخيابان پزشکان - روبروي اداره برق - جنب راديولوژي پارس32789212online
دکتر طاهره ايمانيدندانپزشکاردبیلاردبیلميدان ورزش - خيابان پاسداران - ساختمان پزشکان رويان - طبقه پنجم33233598online
دانش نوينآزمایشگاهاردبیلاردبیلميدان سرچشمه - کوچه شمس33251260online
دکتر عيسي ناموريدندانپزشکاردبیلپارس آبادپارس آباد -خيابان پزشکان -کوچه طبيب 1 -ساختمان پزشکان زنبي -طبقه دوم32733108online
آنالیزآزمایشگاهاردبیلاردبیلاردبيل -ميدان سرچشمه -کوي طوي -ساختمان پزشکان آلفا -طبقه همکف33337424online
رادیولوژی دکتر جعفرزادهتصویربرداریاردبیلاردبیلاردبيل -ميدان سرچشمه -روبروي مسجد سرچشمه -کوچه ياسمن -پلاک 133257070online
پاستورآزمایشگاهاردبیلپارس آبادپارس آباد -خيابان شهيدبهشتي -جنب اداره برق32781848online
دکتر اميرآبيآزمایشگاهاردبیلاردبیلاردبيل -خيابان امام -روبروي مسجد سرچشمه -بن بست ياسمن33334017online
آقای دکتر شهرام مينوييدندانپزشکاردبیلاردبیلاردبيل -خيابان سي متري کوي طوي33257028online
عینک نورا (سیده طوبی موسوی)اپتومتریست و عینک سازیاردبیلاردبیلاردبيل -ميدان سرچشمه -ابتداي کوچه معصومين -33255607online
پلاسماآزمایشگاهاردبیلاردبیلاردبيل -ميدان ورزش -ساختمان پزشکان ارم -طبقه همکف33254345online
مرکز جراحی محدود بابکمرکز جراحیاردبیلاردبیلاردبیل- خیایان شهید یسری- 18 متری آزادگان33257365online
دکتر فرشید منافی باروقدندانپزشکاردبیلاردبیلاردبیل- میدان سرچشمه- کوی طور- جنب داروخانه دکتر بخشعلی زاده- طبقه سوم33233598offline
بهمن عبد غراییاپتومتریستاردبیلاردبیلاردبیل- سرچشمه- اول کوچه معصومین- پلاک 1233246680- 33248661offline
عینک آذین (اردبیل)اپتومتریست و عینک سازیاردبیلاردبیلاردبیل- سرچشمه- اول کوچه معصومین- پلاک 1233246680- 33248661online
دکتر فرشید منافی باروقدندانپزشکیاردبیلاردبیلاردبیل- میدان سرچشمه- کوی طور- جنب داروخانه دکتر بخشعلی زاده- طبقه سوم33233598online
دکتر زهرا مقدسی سرابیدندانپزشکیاردبیلاردبیلاردبیل-میدان سرچشمه بن بست وکیل- طبقه فوقانی داروخانه نعمتی2244984online
دکتر سید حامد صفویدندانپزشکیاردبیلاردبیلاردبیل- سرچشمه- کوچه وکیل-ساختمان دی- طبقه همکف2238936online
دکتر علی احمدیدندانپزشکیاردبیلاردبیلاردبیل- سرچشمه- کوچه شمس- جنب ساختمان پزشکان نوید- طبقه زیرین2251563online
دکتر مهدی صبوردندانپزشکیاردبیلاردبیلاردبيل- سرچشمه- روبروي مسجد سرچشمه- کوي ياسمن4512230545online
مرکز جراحی محدود و سر پایی آرادمراکز جراحی محدوداردبیلاردبیلخیابان امام (ره)- جنب ساختمان هلال احمر4512254550online
مرکز جراحی نور اردبیلمراکز جراحی محدوداردبیلاردبیلاردبیل- عالی قاپو4512250530online
مرکز جراحی محدود و سرپایی حافظمراکز جراحی محدوداردبیلاردبیلاول شهرک رضوان- جنب سر پرستی بانک سپه4517711555online
مرکز جراحی محدود و سر پایی سینامراکز جراحی محدوداردبیلاردبیلخيابان سي متري- جنب ساختمان شوراي شهر4513339900online
بیمارستان آرتابیمارستاناردبیلاردبیلخيابان سي متري- جنب پل پير عبد الملک4513335248online
بیمارستان قائم (عج)بیمارستاناردبیلاردبیلميدان بسيج- روبروي فرمانداري اردبيل4517724012online

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.