مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه کوثر در آذربایجان غربی

لیست مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه کوثر در آذربایجان غربی

 

کاربر گرامی، در این بخش و با کمک جدول زیر می توانید لیست تمامی مراکز درمانی طرف قرارداد با شرکت بیمه کوثر را به همراه آدرس و شماره تماس آنها را مشاهده نمایید. این لیست شامل بیمارستان های خصوصی و دولتی، مراکز دندانپزشکی، مراکز جراحی، آزمایشگاه ها، داروخانه ها، عینک سازی ها، مراکز تصویربرداری، مراکز فیزیوتراپی، مراکز جراحی و درمانگا های طرف قرارداد در استان می باشد.

 

  در صورت داشتن هر گونه سوال در زمینه مراکز طرف قرارداد با شماره 89382-021 تماس حاصل فرمایید.

 

بیمه شدگان محترم می توانند با مراجعه به مراکزی که در ستون صدور معرفی نامه با عنوان online مشخص شده اند، بدون نیاز به معرفی نامه صرفاً با ارائه اصل و کپی کارت ملی و دستور پزشک، خدمات تحت پوشش را دریافت نمایند.

 

جهت اطلاع از طرف قرارداد بودن مرکزی خاص لطفا نام آن را در قسمت جستجوی جدول جستجو نمایید.

 

نام مرکزتخصصاستانشهرآدرستلفنصدور معرفی نامه
امام خميني رهبیمارستانآذربایجان غربیارومیهاروميه خيابان ارشاد نرسيده به چهارراه همافر بيمارستان امام خميني33469931online
درمانگاه تدبیرمتخصص داخلی مغز و اعصابآذربایجان غربیارومیهخيابان عمار روبه روي پزشكي قانوني33433734online
درمانگاه تدبیرمتخصص جراح مغز و اعصابآذربایجان غربیارومیهخيابان عمار روبه روي پزشكي قانوني33433734online
درمانگاه تدبیرفلوشیب سم شناسی بالینی و مسمومیتآذربایجان غربیارومیهخيابان عمار روبه روي پزشكي قانوني33433734online
درمانگاه تدبیرفوق تخصص گوارش و کبدآذربایجان غربیارومیهخيابان عمار روبه روي پزشكي قانوني33433734online
درمانگاه تدبیرفوق تخصص عفونی کودکانآذربایجان غربیارومیهخيابان عمار روبه روي پزشكي قانوني33433734online
درمانگاه تدبیرفوق تخصص نفرولوژی کودکانآذربایجان غربیارومیهخيابان عمار روبه روي پزشكي قانوني33433734online
درمانگاه تدبیرمتخصص گوش ، حلق و بینیآذربایجان غربیارومیهخيابان عمار روبه روي پزشكي قانوني33433734online
درمانگاه تدبیرفوق تخصص قلب کودکانآذربایجان غربیارومیهخيابان عمار روبه روي پزشكي قانوني33433734online
درمانگاه تدبیرفوق تخصص روانپزشکی اطفالآذربایجان غربیارومیهخيابان عمار روبه روي پزشكي قانوني33433734online
درمانگاه تدبیرفوق تخصص خون و آنکولوژی کودکانآذربایجان غربیارومیهخيابان عمار روبه روي پزشكي قانوني33433734online
درمانگاه تدبیرمتخصص کودکانآذربایجان غربیارومیهخيابان عمار روبه روي پزشكي قانوني33433734online
درمانگاه تدبیرمتخصص کودکانآذربایجان غربیارومیهخيابان عمار روبه روي پزشكي قانوني33433734online
درمانگاه تدبیرفوق تخصص اعصاب کودکانآذربایجان غربیارومیهخيابان عمار روبه روي پزشكي قانوني33433734online
درمانگاه تدبیرفوق تخصص نوزادانآذربایجان غربیارومیهخيابان عمار روبه روي پزشكي قانوني33433734online
درمانگاه تدبیرفوق تخصص نفرولوژیآذربایجان غربیارومیهخيابان عمار روبه روي پزشكي قانوني33433734online
درمانگاه تدبیرفوق تخصص قلبآذربایجان غربیارومیهخيابان عمار روبه روي پزشكي قانوني33433734online
درمانگاه تدبیرمتخصص قلبآذربایجان غربیارومیهخيابان عمار روبه روي پزشكي قانوني33433734online
درمانگاه تدبیرفوق تخصص غددآذربایجان غربیارومیهخيابان عمار روبه روي پزشكي قانوني33433734online
درمانگاه تدبیرمتخصص عفونیآذربایجان غربیارومیهخيابان عمار روبه روي پزشكي قانوني33433734online
درمانگاه تدبیرمتخصص زنان و زایمانآذربایجان غربیارومیهخيابان عمار روبه روي پزشكي قانوني33433734online
درمانگاه تدبیرفوق تخصص ریهآذربایجان غربیارومیهخيابان عمار روبه روي پزشكي قانوني33433734online
درمانگاه تدبیرمتخصص داخلیآذربایجان غربیارومیهخيابان عمار روبه روي پزشكي قانوني33433734online
درمانگاه تدبیرفوق تخصص آنکولوژیآذربایجان غربیارومیهخيابان عمار روبه روي پزشكي قانوني33433734online
درمانگاه تدبیرفوق تخصص جراحی پلاستیکآذربایجان غربیارومیهخيابان عمار روبه روي پزشكي قانوني33433734online
درمانگاه تدبیرمتخصص جراحی عمومی و لاپاراسکوپیآذربایجان غربیارومیهخيابان عمار روبه روي پزشكي قانوني33433734online
درمانگاه تدبیرمتخصص جراحی عمومیآذربایجان غربیارومیهخيابان عمار روبه روي پزشكي قانوني33433734online
درمانگاه تدبیرمتخصص تغذیهآذربایجان غربیارومیهخيابان عمار روبه روي پزشكي قانوني33433734online
درمانگاه تدبیرمتخصص پوست و موآذربایجان غربیارومیهخيابان عمار روبه روي پزشكي قانوني33433734online
درمانگاه تدبیرفوق تخصص ایمونولوژی ، آلرژی و آسمآذربایجان غربیارومیهخيابان عمار روبه روي پزشكي قانوني33433734online
درمانگاه تدبیرمتخصص اعصاب و روانآذربایجان غربیارومیهخيابان عمار روبه روي پزشكي قانوني33433734online
درمانگاه تدبیرمتخصص جراحی کلیه و مجاری ادراریآذربایجان غربیارومیهخيابان عمار روبه روي پزشكي قانوني33433734online
درمانگاه تدبیرمتخصص ارتوپدیآذربایجان غربیارومیهخيابان عمار روبه روي پزشكي قانوني33433734online
درمانگاه تخصصي قلب و عروق مهردرمانگاهآذربایجان غربیارومیهچهارراه شورا خيابان ورزش رو به روي ورزشگاه الغدير ساختمان پزشكان ابن سينا33224085online
کلینیک تدبيردرمانگاهآذربایجان غربیارومیهخيابان عمار روبه روي پزشكي قانوني33433734online
كلينيك لبخنددندانپزشکیآذربایجان غربیمیاندوآبخيابان 24 متري بالاتر از مطهري مابين خيابان طالقاني و پاسداران45265533online
كلينيك روياندندانپزشکیآذربایجان غربیارومیهخيابان حسني ساختمان بهار جنب بانك مسكن33451938online
دكتر الناز طايفي نصر آباديدندانپزشکآذربایجان غربیارومیهخيابان سرداران كوچه خان بابا خان ساختمان رويان طبقه پنجم واحد1832253993online
دكتر سعيد بهلوليدندانپزشکآذربایجان غربیارومیهميدان امام حسين مدني 2 ساختمان پزشكان ذكريا طبقه 2 واحد 432247069online
نوبلآزمایشگاهآذربایجان غربیارومیهخيابان حسني ساختمان ماندگار طبقه اول واحد اول33439573online
دكتر اصغريآزمایشگاهآذربایجان غربیارومیهخيابان مولوي جنب رستوران اقيانوس ساختمان پزشكان آتيه طبقه منفي33485811online
آذربايجانبیمارستانآذربایجان غربیارومیهخيابان شهيد بهشتي بيمارستان آذربايجان33485870online
فجر ماکوبیمارستانآذربایجان غربیماکواستان آذربايجان غربي شهرستان ماکوonline
شهداء (شوط)بیمارستانآذربایجان غربیشوطاستان آذربايجان غربي شهرستان شوطonline
شهيد بهشتي چالدرانبیمارستانآذربایجان غربیسیه چشمهاستان آذربايجان غربي شهرستان چالدرانonline
آيت ا... طالقانيبیمارستانآذربایجان غربیارومیهاستان آذربايجان غربي شهرستان اروميه شهرچاييonline
رازيبیمارستانآذربایجان غربیارومیهاستان آذربايجان غربي شهرستان اروميه جاده سلماسonline
بيمارستان شهداء تکاببیمارستانآذربایجان غربیتکاباستان آذربايجان غربي شهرستان تکابonline
بيمارستان شهيد قلي پور بوکانبیمارستانآذربایجان غربیبوکاناستان آذربايجان غربي شهر بوکانonline
بيمارستان عباسي مياندوآببیمارستانآذربایجان غربیمیاندوآباستان آذربايجان غربي شهر مياندوآبonline
بيمارستان امام خميني پيرانشهربیمارستانآذربایجان غربیپیرانشهراستان آذربايجان غربي شهر پيرانشهرonline
امام خميني رهبیمارستانآذربایجان غربیسردشت5 کيلومتري شهر انتهاي خيابان امام جنب پليس راهonline
نبي اکرم (ص)بیمارستانآذربایجان غربیاشنویهميدان انقلاب -بيمارستان نبي اکرم44622303online
حضرت فاطمه (س) نقدهبیمارستانآذربایجان غربینقدهخيابان امام -بيمارستان حضرت فاطمه (س)35633899online
امام خميني رهبیمارستانآذربایجان غربینقدهخيابان دانشگاه35661820online
امام خميني رهبیمارستانآذربایجان غربیمهابادخيابان سرباز بلوار شهيد عبداله پور42226155online
سيد الشهداءبیمارستانآذربایجان غربیارومیهبيمارستان سيد الشهداء اروميه32375907online
خیریه امیدبیمارستانآذربایجان غربیارومیهخيابان فرهنگيان نرسيده به اول شمالي33854410online
دکتر ياسر همتيدندانپزشکآذربایجان غربیارومیهاروميه خيابان استادان روبه روي اداره اوقاف ساختمان شماره 38 طبقه اول33473347online
دكتر آيشين اكبر زادهدندانپزشکآذربایجان غربیارومیهاروميه خيابان استادان روبه روي اداره اوقاف ساختمان شماره 38 طبقه اول33473347online
کلينيک آراددندانپزشکیآذربایجان غربیارومیهخيابان سرداران رو به روي مسجد لطفعلي خان طبقه فوقاني بانک پارسيان32224215online
فارابي (اروميه)پزشک عمومیآذربایجان غربیارومیهاروميه -خيابان برق -(سربازان گمنام) -مابين ميدان خيرين و چهارراه عمار33442583online
فارابي (اروميه)متخصص عفونیآذربایجان غربیارومیهاروميه -خيابان برق -(سربازان گمنام) -مابين ميدان خيرين و چهارراه عمار33442583online
فارابي (اروميه)متخصص اعصاب و روانآذربایجان غربیارومیهاروميه -خيابان برق -(سربازان گمنام) -مابين ميدان خيرين و چهارراه عمار33442583online
فارابي (اروميه)متخصص طب فیزیکی و توانبخشیآذربایجان غربیارومیهاروميه -خيابان برق -(سربازان گمنام) -مابين ميدان خيرين و چهارراه عمار33442583online
فارابي (اروميه)متخصص قلب و عروقآذربایجان غربیارومیهاروميه -خيابان برق -(سربازان گمنام) -مابين ميدان خيرين و چهارراه عمار33442583online
فارابي (اروميه)متخصص ارتوپدیآذربایجان غربیارومیهاروميه -خيابان برق -(سربازان گمنام) -مابين ميدان خيرين و چهارراه عمار33442583online
فارابي (اروميه)متخصص تغذیهآذربایجان غربیارومیهاروميه -خيابان برق -(سربازان گمنام) -مابين ميدان خيرين و چهارراه عمار33442583online
فارابي (اروميه)متخصص زنان و زایمانآذربایجان غربیارومیهاروميه -خيابان برق -(سربازان گمنام) -مابين ميدان خيرين و چهارراه عمار33442583online
فارابي (اروميه)متخصص مغز و اعصابآذربایجان غربیارومیهاروميه -خيابان برق -(سربازان گمنام) -مابين ميدان خيرين و چهارراه عمار33442583online
فارابي (اروميه)متخصص اطفال و کودکانآذربایجان غربیارومیهاروميه -خيابان برق -(سربازان گمنام) -مابين ميدان خيرين و چهارراه عمار33442583online
فارابي (اروميه)متخصص پوست وموآذربایجان غربیارومیهاروميه -خيابان برق -(سربازان گمنام) -مابين ميدان خيرين و چهارراه عمار33442583online
فارابي (اروميه)متخصص داخلیآذربایجان غربیارومیهاروميه -خيابان برق -(سربازان گمنام) -مابين ميدان خيرين و چهارراه عمار33442583online
عینک سلطان اپتيکاپتومتریست و عینک سازیآذربایجان غربیارومیهخيابان حسني مابين رستوران هلال و آزمايشگاه ژنوم عينک سلطان اپتيک33224088online
پاستورآزمایشگاهآذربایجان غربیخویخيابان امام کوچه شهرباني36227117online
دکتر مهدي آقامحمدي قره باغ (اروميه)دندانپزشکیآذربایجان غربیارومیهخيابان حسني ساختمان هاشمي طبقه 4 واحد40133487888online
آقای امیر نجفیاپتومتریستآذربایجان غربیارومیهارومیه -خیابان حسنی -مابین رستوران هلال و آزمایشگاه ژنوم33224088offline
سوداگرفیزیوتراپیآذربایجان غربیارومیهخيابان حسني -ساختمان اورشاد 1 -طبقه 233439995online
دکتر هادي شکريدندانپزشکآذربایجان غربینقدهخيابان دانشگاه - روبروي بيمارستان امام خميني - ساختمان شفا - طبقه اول35673266online
ماهراددندانپزشکیآذربایجان غربیارومیهخيابان برق - نرسيده به چهار راه آپادانا - روبروي اداره تربيت بدني33484747online
ايروانيفیزیوتراپیآذربایجان غربیخویخيابان امام - کوچه نور اله خان - طبقه اول36221492online
مهرداد حسين زادهدندانپزشکآذربایجان غربیماکوماکو - روبروي بيمارستان فجر - طبقه فوقاني عينک نور34248832online
لاله داداش زاده گجوتيدندانپزشکآذربایجان غربیماکوروبروي بيمارستان فجر - طبقه فوقاني عينک نور34248832online
توان افزافیزیوتراپیآذربایجان غربیماکوبلوار رسالت - نرسيده به بنياد شهيد34253238online
جمفیزیوتراپیآذربایجان غربیارومیهخيابان ورزش - جنب اداره بهزيستي - ساختمان سقراط33462768online
دکتر سالار حسين نظميدندانپزشکآذربایجان غربیارومیهسه راه کاشاني - کوي ساسان (کوچه بانک مهر ايران)32241485online
دکتر چوبتراشآزمایشگاهآذربایجان غربیارومیهتقاطع مادر -خيابان فرهنگيان -نرسيده به چهارراه شمالي -مجتمع پزشکان طبيب33870680online
بهبودفیزیوتراپیآذربایجان غربیارومیهخيابان حسني ساختمان صدر طبقه زير زمين33483766online
دانش ماکوآزمایشگاهآذربایجان غربیماکوماکو -منطقه آزاد ماکو -خيابان امام -روبروي بيمارستان فجر34250713online
ولیعصر عجآزمایشگاهآذربایجان غربیخویخوي -خيابان امام اول -بن بست باکري36222207online
کلینیک نگين بهار اروميهدندانپزشکیآذربایجان غربیارومیهاروميه -خيابان کاشاني -تقاطع کاشاني و باکري -کوي کيوان -پلاک 3233478525online
کلینیک مددیدندانپزشکیآذربایجان غربیارومیهاروميه -فلکه بهداري -طبقه فوقاني بانک ملت33487304online
دکتر مهدی آقامحمدی قره باغدندانپزشکآذربایجان غربیارومیهارومیه -خیابان حسنی -ساختمان هاشمی -طبقه 4 -واحد 40133487888offline
عینک لاواناپتومتریست و عینک سازیآذربایجان غربیارومیهروميه -تقاطع خيام شمالي و مدني 2 -مابين بانک قرض الحسنه و داروخانه دکتر رخشانخواه -ساختمان هادي32245828online
خانم دلبند ابراهیمیاپتومتریستآذربایجان غربیارومیهارومیه -تقاطع خیام شمالی و مدنی 2 -مابین بانک قرض الحسنه و داروخانه دکتر رخشانخواه -ساختمان هادی32245828offline
شمسبیمارستانآذربایجان غربیارومیهخيابان شهيد بهشتي- بالاتر از کوي منصور افشار- پلاک 18833434490online
آفتابمرکز جراحی محدودآذربایجان غربیارومیهاروميه - خيابان ورزش33433143online
نورفیزیوتراپیآذربایجان غربیارومیهاروميه -بلوار ارشاد -جنب داروخانه دکتر قريشي -ساختمان پزشکان نور33480170online
بين المللي ميلادبیمارستانآذربایجان غربیارومیهاروميه -بلوار مولوي 2 -پلاک 1533673520offline
سوگل احمدپورتصویربرداریآذربایجان غربیارومیهاروميه -خيابان حسني -ساختمان بهار -جنب بانک مسکن -پلاک 50 -نيم طبقه اول33480539online
دکتر غيبيآزمایشگاهآذربایجان غربیارومیهاروميه -خيابان شورا -برج پزشک شورا33468604online
شفاآزمایشگاهآذربایجان غربیبوکانبوکان -بلوار کردستان -جنب داروخانه شفا46225858online
قادرزادهفیزیوتراپیآذربایجان غربیبوکانبوکان -بلوار کردستان -پاساژ هدايتي -طبقه همکف46226989online
آقای هوشنگ نطری بوکانیاپتومتریستآذربایجان غربیبوکانبوکان -بلوار کردستان -ساختمان پزشکان فتح الهی46242203offline
نانوآزمایشگاهآذربایجان غربیارومیهاروميه -خيابان حسني -مجتمع هاشمي -طبقه اول33457996online
دکتر فرخ ميزاطلوعيدندانپزشکیآذربایجان غربیارومیهاروميه -انتهاي خيام جنوبي -نرسيده به مسجد فاطميه -جنب بانک ملت طبقه اول32249126online
درمانگاه فارابیدندانپزشکیآذربایجان غربیارومیهاروميه -خيابان برق -(سربازان گمنام) -مابين ميدان خيرين و چهارراه عمار33480756online
درمانگاه فارابیآزمایشگاهآذربایجان غربیارومیهاروميه -خيابان برق -(سربازان گمنام) -مابين ميدان خيرين و چهارراه عمار33480756online
ژنومآزمایشگاهآذربایجان غربیارومیهاروميه -خيابان حسني -ساختمان پزشکان پارس33486496online
آقای دکتر داود کریمیدندانپزشکآذربایجان غربیارومیهاروميه -خيابان امام -اول خيابان سرداران -طبقه فوقاني بانک اقتصاد نوين32240540offline
درمانگاه فارابیفیزیوتراپیآذربایجان غربیارومیهاروميه -خيابان برق -(سربازان گمنام) -مابين ميدان خيرين و چهارراه عمار33480756online
فارابیدرمانگاهآذربایجان غربیارومیهاروميه -خيابان برق -(سربازان گمنام) -مابين ميدان خيرين و چهارراه عمار33480756online
نور امیدفیزیوتراپیآذربایجان غربیارومیهاروميه -خيابان حسني -مجتمع پزشکي رازي -طبقه 2 -واحد 20233435835online
دکتر نعمتیآزمایشگاهآذربایجان غربیارومیهاروميه -پنج راه -اول خيابان اميني -جنب جهاد دانشگاهي33456607online
دکتر سلطانیتصویربرداریآذربایجان غربیارومیهاروميه -خيابان شورا -ساختمان بوعلي -طبقه اول33430904online
آقای امیرعلی شیری نورانیاپتومتریست و عینک سازیآذربایجان غربیارومیهاروميه -خيابان استادان -جنب پاساژ عاظمي -مجتمع ايران زمين -طبقه اول - واحد 322228986offline
کلینیک خیامدندانپزشکیآذربایجان غربیارومیهاروميه -خيابان خيام شمالي -کوچه خانباباخان -نبش کوچه صنايع33238285online
کلینیک مهر شفادندانپزشکیآذربایجان غربیارومیهاروميه -نه پله -خيابان شهيد مفتح32257122online
دکتر فرخ میرزا طلوعیدندانپزشکآذربایجان غربیارومیهاروميه -انتهاي خيام جنوبي -نرسيده به مسجد فاطميه -کوي بانک ملت طبقه اول32249126offline
آقای محمد حاجی حسین لوپزشک معتمدآذربایجان غربیارومیهاروميه -بلوار مدرس-خيابان عمار -پزشکي قانوني33471870offline
آقای محمدعلی محمدیدندانپزشکآذربایجان غربیارومیهرومیه- خیابان مولوی- خیابان امین- نبش غذاخوری مولوی9143450641offline
کلینیک دندانپزشکی آتیهدندانپزشکیآذربایجان غربیارومیهاروميه -خيابان کاشاني -جنب سه راه کاشاني -پلاک 4233451080online
کلینیک لبخند سپید-ارومیهدندانپزشکیآذربایجان غربیارومیهاروميه- خيابان استادان- روبروي اوقاف- پلاک 3833433434online
دکتر محمد علی محمدیدندانپزشکآذربایجان غربیارومیهارومیه- خیابان مولوی- خیابان امین- نبش غذاخوری مولوی9143450641online
دکتر صولتیبیمارستانآذربایجان غربیارومیهارومیه- خیابان امام32222525online
شفابیمارستانآذربایجان غربیارومیهارومیه- خیابان امام2225588online

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.