بیمه مسئولیت ساختمانی در قبال کارکنان در بیمه کوثر

بیمه مسئولیت کارفرما ساختمانی در قبال کارکنان یا بیمه مسئولیت ساختمانی

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما ساختمانی در قبال کارکنان (بیمه مسئولیت ساختمانی) جهت جبران خسارت‌های ناشی از حوادث کارهای ساختمانی از لحاظ جانی برای افراد مشغول به کار در پروژه های ساختمانی می باشد. بعلت ماهیت پرخطر فعالیت های ساخت و ساز برخی از اتفاقات ناشی از عملیات ساختمانی اجتناب ناپذیر بوده و به همین علت تهیه یک بیمه مسئولیت کارفرما ساختمانی یا بیمه ساختمان برای کارفرمایان عزیز از اهمیت بالایی برخوردار است. نظر به اینکه رابطه استخدامی رافع مسئولیت کارفرماهای ساختمانی نمی‌باشد، بنابراین کلیه کارکنان شاغل در یک پروژه ساختمانی اعم از قراردادی، استخدامی، روزمزد در زمان وقوع حوادث حین کار در مسئولیت کارفرما دخیل خواهند بود. در این بیمه نامه که توسط شرکت بیمه کوثر نیز ارائه می گردد، در صورتیکه مسئولیت کارفرما در بروز حادثه محرز گردد، خسارات ذیل قابلیت پوشش دارند.

  • جبران هزینه های پزشکی جراحات: در این پوشش بیمه نامه مسئولیت ساختمانی تا سقف مبلغی که در این بند مشخص شده است خسارت مربوط به هزینه های پزشکی حوادث ساختمانی را پرداخت می نماید.
  • جبران خسارت فوت و نقص عضو در ماه‌های عادی و حرام:در این بیمه نامه و با توجه به دیه اعلام شده در ماه‌های حرام و عادی خسارت فوت و نقص عضو ناشی از حوادث ساختمانی وارده بر کارکنان پرداخت می گردد.

نکته: در خرید این بیمه نامه باید دقت نمود که با تغییر هر سال شمسی میزان دیه ماه های عادی و حرام نیز تغییر می نماید و بیمه گذار باید نسبت به صدور الحاقیه افزایش دیه بیمه نامه خود اقدام نماید. مبلغ این الحاقیه نیز با توجه به میزان افزایش دیه و مدت باقیمانده از بیمه نامه تعیین می گردد.

  • دیه و ارش: منظور از دیه مبلغ معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایات غیر عمدی بر جان انسان مشخص شده است. ارش دیه ای است که میزان آن در شرع مشخص نشده است و معمولا پزشکی قانونی میزان آن را تعیین می‌نماید.

 

 

بیمه مسئولیت ساختمانی

 

کلوز ها یا پوشش های اضافی بیمه مسئولیت کارفرما ساختمانی در قبال کارکنان (مسئولیت ساختمانی)

طبق آخرین تغییرات آیین نامه بیمه های مسئولیت پوشش های تکمیلی قابل ارائه در بیمه های مسئولیت ساختمانی شامل موارد زیر می باشد:

پوشش جبران هزينه هاي پزشكي: در این پوشش، هزینه های پزشکی موضوع بیمه نامه در صورتیکه مشمول تعریف بند 6 ماده 2 شرایط عمومی نباشد و مطابق رای مراجع قضایی بیمه گذار محکوم به پرداخت آن نشده باشد، بر اساس صورتحساب های معتبر ارائه شده، تحت پوشش می باشد.

پوشش مسئوليت مجري ذيصلاح ساختمان: در این پوشش، مسئولیت مجری ذیصلاح ساختمان در قبال خسارت های موضوع بند 6 ماده 2 این آیین نامه وارد به کارکنان پروژه های ساختمانی تحت پوشش می باشد.
تبصره 1 = منظور از مجری ذیصلاح ساختمان، شخصی است که طبق آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و اصلاحات بعدی آن دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن و شهرسازی باشد.

پوشش بيمه اي افزايش ريالي ديه تا یک سال / دو سال / سه سال: در این پوشش، تعهدات مندرج در بیمه نامه به ازای هر زیان دیده با توجه به افزایش سالانه دیه توسط قوه قضائیه از زمان شروع بیمه نامه و بنا به درخواست بیمه گذار یک بار / دو بار / سه بار افزایش می یابد، مشروط به آنکه ناشی از تاخیر در ارائه رای مراجع قضایی توسط بیمه گذار یا زیاندیده نباشد. همچنین، حداکثر تعهد بیمه گر در خصوص کلیه حوادث احتمالی افزایش می یابد.
 در حقیقت به موجب این پوشش، تعهدات بیمه گر به ارزش روز دیه زمان پرداخت خسارت و به میزان سال اول 15 % ، سال دوم 10 % و سال سوم 10 % (حداکثر تا سقف 35 % در سال سوم) افزایش می یابد. حداکثر تعهد بیمه گر با احساب افزایش تعهدات این پوشش، حداکثر تا سقف مبلغ تعیین شده در طول مدت بیمه نامه مندرج در جدول تعهدات بیمه نامه می باشد.

پوشش حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری: به موجب این پوشش، جبران خسارت های وارده به کارکنان ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی که بر اساس رای مراجع ذیصلاح در شمول تعهدات موضوع قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و صندوق تامین خسارت های بدنی نباشد و مسئولیت بیمه گذار در بروز حادثه محرز شده باشد، متناسب با درصد مسئولیت وی، تحت پوشش می باشد.
تبصره 1 = خسارت وارده به کارکنان در خارج از کارگاه در صورتی قابل پرداخت می باشد که علاوه بر احراز مسئولیت بیمه گذار، پوشش ماموریت خارج از کارگاه (مکان فعالیت) قبل از بروز حادثه توسط بیمه گذار خریداری شده باشد.
 

پوشش هزینه های دستمزد پرداختی به کارشناس یا هیات کارشاسی: به موجب این پوشش، در صورتیکه بیمه گذار به نظر کارشناسی یا هیات کارشناسی حوادث به منظور تبرئه خود هزینه دستمزد کارشناسی پرداخت نماید، هزینه پرداختی وی مطابق تعرفه کانون کارشناسان رسمی دادگستری تحت پوشش می باشد. حداکثر تعهد بیمه گر برای هر ادعا و در طول مدت اعتبار بیمه نامه از مبلغ 20/000/000 ریال تجاوز نخواهد کرد.

پوشش ماموريت خارج از كارگاه (مكان فعاليت) كاركنان: به موجب این پوشش، صدمات بدنی وارد به کارکنان، حین انجام ماموریت های خارج از کارگاه (مکان فعالیت) ، براساس اعلام کتبی اسامی افراد توسط بیمه گذار تحت پوشش می باشد. در هر حال خسارت بدنی وارده به کارکنان ناشی از حوادث وسیله نقلیه موتوری استثنا می باشد، مگر آنکه پوشش مربوط، خریداری شده باشد.

پوشش غرامت دستمزد روزانه: به موجب این پوشش، مسئولیت بیمه گذار در ارتباط با غرامت دستمزد روزانه ناشی از حوادث تحت پوشش در صورتی که بیمه گذار متعهد و ملزم به جبران آن گردد، به ازای هر روز معادل دستمزد روزانه پرداختی به افراد زیاندیده ، با رعایت شرایط ذیل تحت پوشش می باشد:

  1. پرداخت غرامت دستمزد روزانه از روز چارم وقوع حادثه شروع و حداکثر از مدت 90 روز تجاوز نخواهد کرد.
  2. مدت زمان استفاده از پوشش بیمه ای غرامت دستمزد روزانه ، طبق نظر پزشک معتمد بیمه گر تعیین می گردد .
  3. غرامت دستمزد روزانه ناشی از حوادث مربوط به موضوع فعالیت بیمه گذار برای کارکنان به ازای هر روز معادل مبلغ دستمزد روزانه و حداکثر تا مبلغ مورد درخواست در این کلوز تحت پوشش قرار می گیرد و در طول مدت اعتبار بیمه نامه برای کلیه افراد از مبلغ 50/000/000 ریال تجاوز نخواهد کرد.

پوشش تعدد دیات: به موجب این پوشش، در صورتیکه خسارت بدنی وارد به کارکنان به علت تعدد دیات طبق رای مراجع قضایی بیش از یک فقره دیه سال صدور بیمه نامه گردد تعهد بیمه گر برای هر نفر علاوه بر تعهدات بیمه نامه، حداکثر تا مبلغ سرمایه این کلوز برای هر نفر و تا سقف تعهدات بیمه گر در طول مدت بیمه نامه مندرج در جدول تعهدات تحت پوشش می باشد.

پوشش تبصره 1 ماده 66 قانون تامین اجتماعی: به موجب این پوشش، مطالبات سازمان تامین اجتماعی از بیمه گذار صرفا بابت مستمری موضوع تبصره 1 ماده 66 قانون تامین اجتماعی که ناشی از حادثه منجر به فوت و یا از کارافتادگی کارکنان باشد تحت پوشش می باشد و بر اساس مفاد قانون تأمین اجتماعی (از جمله تبصره یک ماده 66 قانون مذکور) ،طبق شرایط مندرج در بیمه نامه وحداکثر تا مبلغ مورد درخواست در طول مدت بیمه جبران می گردد.

پوشش مسئولیت بیمه گذار در قبال اشخاص ثالث ( هزینه پزشکی ): در این پوشش و در صورت احراز مسئولیت بیمه گذار، هزینه پزشکی وارد به اشخاص ثالث که ناشی از حوادث حین کار در محل کارگاه ساختمانی باشد تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه در تعهد بیمه گر می باشد.

پوشش مسئولیت بیمه گذار در قبال اشخاص ثالث ( غرامت فوت و نقص عضو): در این پوشش و در صورت احراز مسئولیت بیمه گذار، غرامت جانی ناشی از فوت و نقص عضو وارد به اشخاص ثالث که ناشی از حوادث حین کار در محل کارگاه ساختمانی باشد تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه در تعهد بیمه گر می باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *