بیمه مسئولیت مجریان پروژه های عمرانی در قبال کارکنان

قبل از توضیح کامل بیمه مسئولیت مجریان پروژه های عمرانی طراحی شده توسط بیمه کوثر بهتر است توضیحی مختصر از مفهوم پروژه های عمرانی داشته باشیم. منظور از پروژه های عمرانی؛ پروژه هایی است که اجرای آن نیاز به دریافت پروانه ساخت از شهرداری نداشته و تابع قوانین و مقررات دیگری است. این پروژه ها عمدتاً جنبه کلان و ملی داشته، دارای ردیف بودجه بوده و دارای کارفرما و یا صاحبکار جداگانه‌ای است و اجرای آن توسط پیمانکار صورت می‌پذیرد. بطور مثال پروژه های خطوط لوله نفت و گاز، تونل سازی، سد و پل سازی، شبکه های آب و فاضلاب، خطوط انتقال نیرو و امثال هم را می‌توان در قالب پروژه های عمرانی قرارداد.

بیمه مسئولیت مدنی مجریان پروژه های عمرانی در مقابل کارکنان

برای کارگران هر پروژه ایی با هر نوع فعالیت، وقوع حوادث کار و در پی آن صدمات بدنی و جانی ناشی از آن امری اجتناب ناپذیر است. حال با توجه به ماهیت پرخطر پروژه های عمرانی خسارت و آسیب های بدنی ناشی از کار به کارکنان و اشخاص ثالث و آسیب و خسارات مالی ناشی از انجام پروژه دور از ذهن نیست . در چنین وضعیتی داشتن یک بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارگران پروژه های عمرانی امری لازم برای کارفرمایان اینگونه پروژه ها می باشد.

در پیشنهاد این بیمه نامه، بیمه گذار موظف است نوع دقیق فعالیت، تعداد کارکنان ثابت (کارکنانی که در طول مدت بیمه نامه حضور دارند و یا اسامی آنها در لیست بیمه شدگان تأمین اجتماعی آن شرکت قرار دارد) و تعداد کارکنان متغیر (افرادی که به صورت دوره ای، کارمزدی، پیمانکاری و قراردادی و …) را با حد اعلای حسن نیت به بیمه گر ارائه نماید. حق بیمه این بیمه نامه بر اساس نوع طبقه خطر فعالیت بیمه گذار و تعداد کارکنان بیمه گذار تعیین می گردد.

 

پوشش های اصلی بیمه نامه مسئولیت عمرانی:

در صورت وقوع حوادث حین کار و احراز مسئولیت بیمه گذار (کارفرما) در بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان عمرانی موارد زیر تحت پوشش این بیمه نامه می باشد:

  • جبران هزینه های پزشکی جراحات: در این پوشش بیمه نامه مسئولیت ساختمانی تا سقف مبلغی که در این بند مشخص شده است خسارت مربوط به هزینه های پزشکی حوادث ساختمانی را پرداخت می نماید.
  • جبران خسارت فوت و نقص عضو در ماه‌های عادی و حرام: در این بیمه نامه و با توجه به دیه اعلام شده در ماه‌های حرام و عادی خسارت فوت و نقص عضو ناشی از حوادث ساختمانی وارده بر کارکنان پرداخت می گردد.

نکته: در خرید این بیمه نامه باید دقت نمود که با تغییر هر سال شمسی میزان دیه ماه های عادی و حرام نیز تغییر می نماید و بیمه گذار باید نسبت به صدور الحاقیه افزایش دیه بیمه نامه خود اقدام نماید. مبلغ این الحاقیه نیز با توجه به میزان افزایش دیه و مدت باقیمانده از بیمه نامه تعیین می گردد.

  • دیه و ارش: منظور از دیه مبلغ معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایات غیر عمدی بر جان انسان مشخص شده است. ارش دیه ای است که میزان آن در شرع مشخص نشده است و معمولا پزشکی قانونی میزان آن را تعیین می‌نماید.

 

کلوز ها یا پوشش های اضافی بیمه مسئولیت مجریان پروژه های عمرانی:

در بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارگران پرژه های عمرانی که توسط شرکت بیمه صادر میگردد بنا به نیاز بیمه گذاران محترم پوششهای تکمیلی متنوعی طراحی گردیده که هر روز به تنوع آنها اضافه می گردد و هنگام خرید بیمه نامه توصیه میگردد .طبق آخرین تغییرات آیین نامه بیمه های مسئولیت پوشش های تکمیلی قابل ارائه در این بیمه نامه شامل موارد زیر می باشد:

پوشش جبران هزينه هاي پزشكي: در این پوشش، هزینه های پزشکی موضوع بیمه نامه در صورتیکه مشمول تعریف بند 6 ماده 2 شرایط عمومی نباشد و مطابق رای مراجع قضایی بیمه گذار محکوم به پرداخت آن نشده باشد، بر اساس صورتحساب های معتبر ارائه شده، تحت پوشش می باشد.

به موجب این پوشش، نوسان احتمالی تعداد کارکنان بیمه گذار در مکان فعالیت تحت پوشش حداکثر تا 20 درصد نسبت به تعداد کارکنان اظهار شده توسط بیمه گذار مشروط به اظهار واقعی نیروی کار در زمان صدور بیمه نامه توسط بیمه گذار تحت پوشش می باشد.
تبصره 1 =  در صورت افزایش تعداد کارکنان بیمه گذار در مدت اعتبار بیمه نامه فراتر از پوشش بیمه ای این کلوز، بیمه گذار می بایست نسبت به اعلام کتبی افرایش کارکنان به بیمه گر اقدام نماید. در غیر اینصورت و در صورت بروز حادثه، خسارت وارده نسبت به مازاد، مشمول قاعده نسبی حق بیمه خواهد بود .
تبصره 2 = تعهد بیمه گر در خصوص کلیه کارکنان زیاندیده و کلیه حوادث احتمالی از حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت قرارداد در شرایط خصوصی تجاوز نخواهد کرد

 

بیمه مسئولیت مجریان پروژه های عمرانی

 

پوشش بيمه اي افزايش ريالي ديه تا یک سال / دو سال / سه سال: در این پوشش، تعهدات مندرج در بیمه نامه به ازای هر زیان دیده با توجه به افزایش سالانه دیه توسط قوه قضائیه از زمان شروع بیمه نامه و بنا به درخواست بیمه گذار یک بار / دو بار / سه بار افزایش می یابد، مشروط به آنکه ناشی از تاخیر در ارائه رای مراجع قضایی توسط بیمه گذار یا زیاندیده نباشد. همچنین، حداکثر تعهد بیمه گر در خصوص کلیه حوادث احتمالی افزایش می یابد.
 در حقیقت به موجب این پوشش، تعهدات بیمه گر به ارزش روز دیه زمان پرداخت خسارت و به میزان سال اول 15 % ، سال دوم 10 % و سال سوم 10 % (حداکثر تا سقف 35 % در سال سوم) افزایش می یابد. حداکثر تعهد بیمه گر با احساب افزایش تعهدات این پوشش، حداکثر تا سقف مبلغ تعیین شده در طول مدت بیمه نامه مندرج در جدول تعهدات بیمه نامه می باشد.

پوشش حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری: به موجب این پوشش، جبران خسارت های وارده به کارکنان ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی که بر اساس رای مراجع ذیصلاح در شمول تعهدات موضوع قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و صندوق تامین خسارت های بدنی نباشد و مسئولیت بیمه گذار در بروز حادثه محرز شده باشد، متناسب با درصد مسئولیت وی، تحت پوشش می باشد.
تبصره 1 = خسارت وارده به کارکنان در خارج از کارگاه در صورتی قابل پرداخت می باشد که علاوه بر احراز مسئولیت بیمه گذار، پوشش ماموریت خارج از کارگاه (مکان فعالیت) قبل از بروز حادثه توسط بیمه گذار خریداری شده باشد.
 

پوشش هزینه های دستمزد پرداختی به کارشناس یا هیات کارشاسی: به موجب این پوشش، در صورتیکه بیمه گذار به نظر کارشناسی یا هیات کارشناسی حوادث به منظور تبرئه خود هزینه دستمزد کارشناسی پرداخت نماید، هزینه پرداختی وی مطابق تعرفه کانون کارشناسان رسمی دادگستری تحت پوشش می باشد. حداکثر تعهد بیمه گر برای هر ادعا و در طول مدت اعتبار بیمه نامه از مبلغ 20/000/000 ریال تجاوز نخواهد کرد.

پوشش ماموريت خارج از كارگاه (مكان فعاليت) كاركنان: به موجب این پوشش، صدمات بدنی وارد به کارکنان، حین انجام ماموریت های خارج از کارگاه (مکان فعالیت) ، براساس اعلام کتبی اسامی افراد توسط بیمه گذار تحت پوشش می باشد. در هر حال خسارت بدنی وارده به کارکنان ناشی از حوادث وسیله نقلیه موتوری استثنا می باشد، مگر آنکه پوشش مربوط، خریداری شده باشد.

پوشش غرامت دستمزد روزانه: به موجب این پوشش، مسئولیت بیمه گذار در ارتباط با غرامت دستمزد روزانه ناشی از حوادث تحت پوشش در صورتی که بیمه گذار متعهد و ملزم به جبران آن گردد، به ازای هر روز معادل دستمزد روزانه پرداختی به افراد زیاندیده ، با رعایت شرایط ذیل تحت پوشش می باشد:

  1. پرداخت غرامت دستمزد روزانه از روز چارم وقوع حادثه شروع و حداکثر از مدت 90 روز تجاوز نخواهد کرد.
  2. مدت زمان استفاده از پوشش بیمه ای غرامت دستمزد روزانه ، طبق نظر پزشک معتمد بیمه گر تعیین می گردد .
  3. غرامت دستمزد روزانه ناشی از حوادث مربوط به موضوع فعالیت بیمه گذار برای کارکنان به ازای هر روز معادل مبلغ دستمزد روزانه و حداکثر تا مبلغ مورد درخواست در این کلوز تحت پوشش قرار می گیرد و در طول مدت اعتبار بیمه نامه برای کلیه افراد از مبلغ 50/000/000 ریال تجاوز نخواهد کرد.

پوشش تعدد دیات (مازاد بر یک دیه): به موجب این پوشش، در صورتیکه خسارت بدنی وارد به کارکنان به علت تعدد دیات طبق رای مراجع قضایی بیش از یک فقره دیه سال صدور بیمه نامه گردد تعهد بیمه گر برای هر نفر علاوه بر تعهدات بیمه نامه، حداکثر تا مبلغ سرمایه این کلوز برای هر نفر و تا سقف تعهدات بیمه گر در طول مدت بیمه نامه مندرج در جدول تعهدات تحت پوشش می باشد.

پوشش تبصره 1 ماده 66 قانون تامین اجتماعی: به موجب این پوشش، مطالبات سازمان تامین اجتماعی از بیمه گذار صرفا بابت مستمری موضوع تبصره 1 ماده 66 قانون تامین اجتماعی که ناشی از حادثه منجر به فوت و یا از کارافتادگی کارکنان باشد تحت پوشش می باشد و بر اساس مفاد قانون تأمین اجتماعی (از جمله تبصره یک ماده 66 قانون مذکور) ،طبق شرایط مندرج در بیمه نامه و حداکثر تا مبلغ مورد درخواست در طول مدت بیمه جبران می گردد.

پوشش مسئولیت بیمه گذار در قبال اشخاص ثالث ( هزینه پزشکی ): در این پوشش و در صورت احراز مسئولیت بیمه گذار، هزینه پزشکی وارد به اشخاص ثالث که ناشی از حوادث حین کار در محل کارگاه ساختمانی باشد تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه در تعهد بیمه گر می باشد.

پوشش مسئولیت بیمه گذار در قبال اشخاص ثالث ( غرامت فوت و نقص عضو): در این پوشش و در صورت احراز مسئولیت بیمه گذار، غرامت جانی ناشی از فوت و نقص عضو وارد به اشخاص ثالث که ناشی از حوادث حین کار در محل کارگاه ساختمانی باشد تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه در تعهد بیمه گر می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *