مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه کوثر در قم

 

لیست مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه کوثر در قم

 

کاربر گرامی، در این بخش و با کمک جدول زیر می توانید لیست تمامی مراکز درمانی طرف قرارداد با شرکت بیمه کوثر را به همراه آدرس و شماره تماس آنها را مشاهده نمایید. این لیست شامل بیمارستان های خصوصی و دولتی، مراکز دندانپزشکی، مراکز جراحی، آزمایشگاه ها، داروخانه ها، عینک سازی ها، مراکز تصویربرداری، مراکز فیزیوتراپی، مراکز جراحی و درمانگا های طرف قرارداد در استان می باشد.

 

  در صورت داشتن هر گونه سوال در زمینه مراکز طرف قرارداد با شماره 89382-021 تماس حاصل فرمایید.

 

بیمه شدگان محترم می توانند با مراجعه به مراکزی که در ستون صدور معرفی نامه با عنوان online مشخص شده اند، بدون نیاز به معرفی نامه صرفاً با ارائه اصل و کپی کارت ملی و دستور پزشک، خدمات تحت پوشش را دریافت نمایند.

 

جهت اطلاع از طرف قرارداد بودن مرکزی خاص لطفا نام آن را در قسمت جستجوی جدول جستجو نمایید.

نام مرکزتخصصاستانشهرآدرسشماره تماسصدور معرفی نامه
رادیولوزی دهان،فك و صورت دكتر محمد باقريتصویربرداریقمقمخيابان دورشهر،كوچه10،مجتمع بهاران طبقه اول، واحد137839118Online
پوياآزمایشگاهقمقمخيابان امام خميني - نبش فلكه زين الدين36662917Online
عینک ثامناپتومتریست و عینک سازیقمقمنبش ميدان توحيد-به سمت خيابان مالك اشتر38818087Online
نوينآزمایشگاهقمقمبلوار جمهوري-بلوار شهيدان محمود نژاد-تقاطع مفتح-ساختمان شهر پزشكان-طبقه2 واحدآ32404934Online
عينك نور بخش پلاساپتومتریست و عینک سازیقمقمبلوار نيروي هوايي،نبش كوچه636605064Online
کلينيک لبخنددندانپزشکیقمقمخيابان توحيد،بيجنب کوچه9 پلاک14738822588Online
دکتر علي جعفري نيادندانپزشکقمقمبلوار عطاران-بين کوچه2و4، ساختمان کاربن32929080Online
خيريه حضرت آيت اله گلپايگانيبیمارستانقمقمميدان مطهري، خيابان هدف،تقاطع رهبر واستاد زاده36161105Online
ايرانفیزیوتراپیقمقمخيابان آذر بين کوچه72 و7437600809Online
عينک ابصار(عمار)اپتومتریست و عینک سازیقمقمخيابان طالقاني-بين کوچه83 و85-پلاک 29037757676Online
عينک آستيگماتاپتومتریست و عینک سازیقمقمپرديسان،بلوار سلماني فارسي بعد از خيابان البرز32802282Online
پارسآزمایشگاهقمقمخيابان امام زاده ابراهيم،ميدان معصوميه،جنب بانک صادرات،ساختمان پارس38833598Online
دکتريزديانداروخانهقمقمميدان شهيد زين الدين36661011Online
دكتر سيد افشين عطار زادهپزشک معتمدقمقمسالاريه-خيابان بوعلي -بيمارستان علي ابن ابي طالب (ع)319228880Offline
نورفیزیوتراپیقمقمبلوار جمهوري،ميدان سپاه،مجتمع پزشکي نور،طبقه همکف32906080Online
پاستورآزمایشگاهقمقمميدان سعيدي-ابتداي خيابان فرهنگ36632787Online
عينک بصيراپتومتریست و عینک سازیقمقمميدان شهيد صدوقي ، ابتداي خيابان عطاران32911674Online
عينک محترماپتومتریست و عینک سازیقمقمخيابان توحيد،بين خيابان جواد الائمه وکوچه12، پلاک22038838382Online
نیکانفیزیوتراپیقمقمبلوار 15 خرداد ،بين کوچه33و35، پلاک312537787833Online
عينک سليقهاپتومتریست و عینک سازیقمقمخيابان دورشهر،روبروي کوچه25،پلاک328 طبقه همکف2537733725Online
عينک ذوالفقاراپتومتریست و عینک سازیقمقمبلوارشهيدکريمي-ميدان جوان -بلوار آفرينش -خيابان ذوالفقار32707824Online
یمارستان شهید بهشتیپزشکی هسته ایقمقمقم -بيمارستان شهيد بهشتي36122980Online
کلینیک آراددندانپزشکیقمقمشهرک پرديسان،خيابان ايمان،نبش کوچه10،پلاک2033207541Online
امینآزمایشگاهقمقمخيابان صفائيه،کوچه بيگدلي ،ساختمان پزشکان پويا2537739055Online
مرکزیفیزیوتراپیقمقمابتداي دورشهر-روبروي پاساژ طوبي-ساختمان پزشکان سحر37831122Online
پرديسانفیزیوتراپیقمقمپرديسان -خيابان سبلان -سبلان12-پلاک7 طبقه اول32812026Online
دکتر اشتريآزمایشگاهقمجعفریهميدان سعيدي - خيابان هفتم تير - کوچه 1 پلاک 3336505384Online
صدراآزمایشگاهقمقمقم -خيابان بلوار محمد امين - نرسيده به سه راه سالاريه - بين کوچه 24 و 26 - زير زمين بانک دي31769Online
مهر آرافیزیوتراپیقمقمخيابان مفتح - نبش کوچه 2032905888Online
درمانگاه خدمه اهل بيتدرمانگاهقمقمخيابان 55 متري عمار ياسر - کوچه 2737146Online
درمانگاه خدمه اهل بيتفیزیوتراپیقمقمخيابان 55 متري عمار ياسر - کوچه 2737146Online
درمانگاه خدمه اهل بيتآزمایشگاهقمقمخيابان 55 متري عمار ياسر - کوچه 2737146Online
درمانگاه خدمه اهل بيتدندانپزشکیقمقمخيابان 55 متري عمار ياسر - کوچه 2737146Online
ابوريحانفیزیوتراپیقمقمخيابان امام موسي صدر (خاکفرج) - نبش کوچه 3736628863Online
بیمارستان علي ابن ابيطالب(ع)فیزیوتراپیقمقمقم- ميدان شهيد صدوقي- ميدان شهيد دستغيب- خيابان بوعلي سينا32138800-2Online
بیمارستان علي ابن ابيطالب(ع)بیمارستانقمقمقم- ميدان شهيد صدوقي- ميدان شهيد دستغيب- خيابان بوعلي سينا32138800-2Online
خادمفیزیوتراپیقمقمقم -خيابان 19دي-بين كوچه19و21-پلاك36937849157Online
آمنینآزمایشگاهقمقمقم -بلوار جمهوري -نبش ميدان سپاه -جنب داروخانه دکتر تقوي2532401842Online
دکتر مصدقآزمایشگاهقمقمقم -خيابان هفت تير -کوچه 72536619619Online
پلاسماآزمایشگاهقمقمقم -پرديسان -خيابان البرز -انتهاي البرز32815640Online
آستانه مقدسه حضرت معصومه (س)عینک سازیقمقمقم- ميدان آستانه37175271Online
آقای سهراب اسدیاپتومتریستقمقمقم -نیروگاه -نبش میذان توحید -طبقه فوقانی داروخانه آرمان38833210Offline
کلینیک رویالدندانپزشکیقمقمقم -بلوار چمهوري -جنب مخابرات خيابان شهروز32424955زOnline
مرکز آموزشي درماني شهداءبیمارستانقمقمقم -انتهاي بلوار توحيد -نبش حکمت شمالي31101125Offline
لقمانفیزیوتراپیقمقمقم -بلوار شهيد دل آذر -زايشگاه ايزدي -جنب موسسه اعتباري کوثر37757274Online
بیمارستان علي ابن ابيطالب(ع)دندانپزشکیقمقمقم- ميدان شهيد صدوقي- ميدان شهيد دستغيب- خيابان بوعلي سينا025-32138800-2Online
بیمارستان علي ابن ابيطالب(ع)تصویربرداریقمقمقم- ميدان شهيد صدوقي- ميدان شهيد دستغيب- خيابان بوعلي سينا025-32138800-2Online
بیمارستان علي ابن ابيطالب(ع)آزمایشگاهقمقمقم- ميدان شهيد صدوقي- ميدان شهيد دستغيب- خيابان بوعلي سينا025-32138800-2Online
بیمارستان علی ابن ابیطالب -عفیزیوتراپیقمقمقم- ميدان شهيد صدوقي- ميدان شهيد دستغيب- خيابان بوعلي سينا025-32138800-2Online
علی ابن ابیطالب -ع(درمانگاه(آزمایشگاه -دندانپزشکی -تصویربرداری -فیزیوتراپی)قمقمقم- ميدان شهيد صدوقي- ميدان شهيد دستغيب- خيابان بوعلي سينا025-32138800-2Offline
درمانگاه البرزدندانپزشکیقمقمقم -پرديسان -بلوار 22بهمن -خيابان اقليمي -کوچه 732507080Online
کلینیک پردیسدندانپزشکیقمقمقم -پرديسان -بلوار سلمان فارسي -خيابان البرز -نبش البرز 1732807974Online
طب پرتو صدرارادیوتراپیقمقمقم -خيابان 19 دي -کوچه 10 -پلاک 1931911414Offline
کلینیک رازیدندانپزشکیقمقمقم -ميدان سعيدي -ابتداي بلوار نيروي هوايي36613070Online
ولیعصر عجآزمایشگاهقمقمقم -45 متري صدوق -فلکه شهيد صدوقي -ابتداي بلوار عطاران -ساختمان باران -طبقه 132920012Online
نورعینک سازیقمقمقم -ميذان سعدي -جنب کفش ملي36605202Online
پویاتصویربرداریقمقمقم - بلوار چمهوري -بلوار محمودنژاد -نبش تقاطع شهيد عراقي -ساختمان شهر پزشکان -طبقه 732404949Online
رازیآزمایشگاهقمقمقم -خيابان خاکفرج -نبش کوچه 3436616432Online
بوعلیآزمایشگاهقمقمقم -خيابان شهدا (سلطانيه) -کوچه 4437749051Online
کیمیافیزیوتراپیقمقمقم -پردايسان -خيابان سبلان -سبلان 20 -پلاک 1632628494Online
درخشانفیزیوتراپیقمقمقم -45 متري صدوق -کوچه 36 -پلاک 1432913109Online
توانبخشفیزیوتراپیقمقمقم -ميدان بسيجيان - خيابان نيروي هوايي کوچه 2 -پلاک 3136605252Online
نورپزشکی هسته ایقمقمقم -بلوار جمهوري اسلامي33946015Online
درمانگاه حضرت معصومه (ع)تصویربرداریقمقمقم -ميدان آستانه37175271Online
درمانگاه حضرت معصومه (ع)آزمایشگاهقمقمقم -ميدان آستانه37175271Online
دانشآزمایشگاهقمقمقم -خيابان 19 دي -کوچه 10 -ساختمان فرجاد طبقه اول3191Online
حضرت ولیعصر(عج)بیمارستانقمقمقم -بلوار جمهوري اسلامي32884310Online
کلینیک نگیندندانپزشکی کودکان و بانوانقمقمقم- بلوار محمد امین- کوچه 21- پلاک 532945077Online
درمانگاه حضرت معصومه (س)فیزیوتراپی، آزمایشگاه، رادیولوژی، سونوگرافی، جراحی سرپاییقمقمقم- میدان آستانه37175271Offline
کلینیک حضرت معصومه (س)دندانپزشکیقمقمقم- میدان آستانه37175271Online
درمانگاه بقیه ا... الاعظمجراحی سرپایی- آزماشگاه- رادیولوژی- فیزیوتراپی- سونوگرافیقمقمقم- خیابان دورشهر- کوچه 737102222Offline
آقای علی سیفیاپتومتریستقمقمقم- 45 متری شهید صدوقی- نبش کوچه 10 {زمان مراجعه: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 18:30 الی 21}32927377Offline
عینک سینا (سهراب اسدی)اپتومتریست وعینک سازیقمقمقم- نیروگاه- میدان توحید- جنب داروخانه آرمان38811295Online
ایرانآزمایشگاهقمقمقم- بلوار محمد امين- کوچه 7- پلاک 1532615639Online
توان مهرفیزیوتراپیقمقمقم -بلوار 15خرداد-نبش نظری ثابت وکوچه22-ساختمان ترنج -طبقه2-واحد92537779091Online
تصويربرداري تابش پرتوتصویر برداریقمقمقم- خيابان 19 دي- جنب بيمارستان کامکار- کوچه 10- ساختمان صدرا3772085Online
تصويربرداري پرتو طب آزماتصویر برداریقمقمقم- خيابان امام موسي صدر- روبروي پل شهيد رجايي36617207Online

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.