مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه کوثر در یزد

 

لیست مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه کوثر در یزد

 

کاربر گرامی، در این بخش و با کمک جدول زیر می توانید لیست تمامی مراکز درمانی طرف قرارداد با شرکت بیمه کوثر را به همراه آدرس و شماره تماس آنها را مشاهده نمایید. این لیست شامل بیمارستان های خصوصی و دولتی، مراکز دندانپزشکی، مراکز جراحی، آزمایشگاه ها، داروخانه ها، عینک سازی ها، مراکز تصویربرداری، مراکز فیزیوتراپی، مراکز جراحی و درمانگا های طرف قرارداد در استان می باشد.

 

  در صورت داشتن هر گونه سوال در زمینه مراکز طرف قرارداد با شماره 89382-021 تماس حاصل فرمایید.

 

بیمه شدگان محترم می توانند با مراجعه به مراکزی که در ستون صدور معرفی نامه با عنوان online مشخص شده اند، بدون نیاز به معرفی نامه صرفاً با ارائه اصل و کپی کارت ملی و دستور پزشک، خدمات تحت پوشش را دریافت نمایند.

 

جهت اطلاع از طرف قرارداد بودن مرکزی خاص لطفا نام آن را در قسمت جستجوی جدول جستجو نمایید.

 

نوع مرکزنام مرکزتخصصاستانشهرآدرستلفن
بيمارستانبیمارستان امام جعفر صادق (ع) میبدبيمارستانیزدميبدبلوار بسيج035-27751200
035-27751201
بيمارستانبیمارستان آيت اله خاتمي هراتبيمارستانیزدهراتخاتم- هرات- خيابان نهر مسيح035-25723404-5
بيمارستانبیمارستان افشار یزدبيمارستانیزدیزدبلوار جمهوري یزد035-35255011
035-35256011
بيمارستانبيمارستان حضرت سيد الشهدا(ع) یزدبيمارستانیزدیزدخيابان امام خميني035-36210010
بیمارستانبیمارستان شهيد صدوقي یزدبیمارستانیزدیزدبلوار شهيد قندي035-38224000
بيمارستانبيمارستان دکتر مجيبيان یزدبيمارستانیزدیزدخيابان آيت اله کاشاني035-36240061
بيمارستانبيمارستان گودرز یزدبيمارستانیزدیزدخيابان سلمان فارسي035-36262081
بیمارستانبیمارستان مادر یزدبیمارستانیزدیزدچهارراه مهديه035-36230031
بیمارستانبیمارستان شهيد بهشتي تفتبیمارستانیزدتفتخيابان ساحلي - روبروي دادگاه035-26233001
بیمارستانبیمارستان ضيائي اردکانبیمارستانیزداردکانميدان آزادي035-27222116
بیمارستانبيمارستان دکتر مرتاض یزدبیمارستانیزدیزدخیابان آيت اله کاشاني035-38248000
بیمارستانبیمارستان شهيد رهنمون (فرخی) یزدبیمارستانیزدیزدخيابان فرخي035-36260007
035-36260008
بيمارستانخاتم الانبياء ابرکوهبيمارستانیزدابرکوهبلوار امام علي (ع)035-26825001-2
بيمارستانسوانح و سوختگي یزدبيمارستانیزدیزدبلوار شهيد پاکنژاد0353-5250093
بيمارستانبيمارستان فاطمه الزهرا (س) مهریزبيمارستانیزدمهریزانتهاي بلوار هفتم تير035-25223002
035-25223003
بیمارستانشاه ولي یزدبیمارستان‏يزد‏‏يزد‏خیابان پرفسور حسابی - جنب دانشگاه آزاد اسلامی035-38211091
بیمارستانبیمارستان وليعصر (عج) بافقبیمارستانیزدبافقبلوار 15 خرداد035-24224040
035-24224041
آزمايشگاهحضرت امام جعفر صادق (ع) یزدآزمايشگاهیزدیزدبلوار شهيد صدوقي شمالي -جنب کوچه سپاه035-37256767
آزمايشگاهآزمايشگاه دکتر مقيمي يزدآزمايشگاهیزدیزدبلوار شهيد قندي - روبروي سينما تک035-37259091
035-37259092
آزمايشگاهآزمايشگاه بوعلي یزدآزمايشگاهیزدیزد0035-37259091
0035-37259092
آزمايشگاهآزمايشگاه پاتوبيولوژي سينا یزدآزمايشگاهیزدیزدبلوار طالقاني -ابتداي کوچه شهيد هدايتي035-37258850
آزمایشگاهدرمانگاه فاطمه الزهرا (س) یزدآزمایشگاهیزدیزدبلوار 17 شهريور - بلوار حضرت وليعصر035-35250097
داروخانهداروخانه شبانه روزي شهيد دکتر چمران یزدداروخانهیزدیزدخيابان فرخي035-36266900
داروخانهداروخانه دکتر اخوان یزدداروخانهیزدیزدچهار راه مهدیه035-36287541
درمانگاهامام جعفر صادق (ع) یزددرمانگاهیزدیزدبلوار شهيد صدوقي شمالي -جنب کوچه سپاه035-37256767
دندانپزشکيدندانپزشکی محمدرضا مهربانيان یزددندانپزشکیزديزدخيابان کاشاني-روبروي پمپ بنزين-کلينيک اميد کوير035-36232053
دندانپزشکیبهداري سپاه الغدير یزددندانپزشکیزدیزدبلوار شهد صدوقي - جنب کوچه سپاه035-37256767
دندانپزشکیحضرت فاطمه الزهرا (س) یزددندانپزشکییزدیزدبلوار 17 شهريور- 52 متري امامشهر035-35250097
دندانپزشکيخدمات درماني بسيجيان یزددندانپزشکيیزدیزدبلوار 22بهمن - کوچه مسجد اعظم035-35230145
دندانپزشکیدندانپزشکی عباس جوهري یزددندانپزشکیزدبافقجنب امامزاده عبد اله (پاکينگ شهرداري) - مطب دکتر جوهري035-24225448
دندانپزشکيدندانپزشکی ابن سیناد یزددندانپزشکيزديزدسه راه آزاد شهر - کلينيک ابن سينا035-36232053
دندانپزشکيمحمد جواد قرائي تفتيدندانپزشکیزدتفتميدان امام خميني- طبقه فوقاني مجتمع فني و مهندسي شاه ولي035-32626900
دندانپزشکيمحمدعلي رفعت خواهدندانپزشکیزداردکانخيابان امام خميني - نبش خيابان پيروزي - ساختمان پزشکان سيدالشهدا035-32250555
دندانپزشکيمهرداد اخوان تفتيدندانپزشکیزدشاهدیهشاهديه - ميدان شاهد035-25214989
دندانپزشکيکلینیک فرهنگيان يزددندانپزشکيیزدیزديزد - انتهاي خيابان شهيد رجايي -خيابان عالم - کلينيک فرهنگيان035-36261566
035-36266104
دندانپزشکيفرانک دهقان مروستيدندانپزشکیزدیزدصفائيه- بلوار شهيد قندي- ميدان رياضي يزدي- کوچه ساقي 3035-38229522
دندانپزشکيمحمدصادق دهقانپور فراشاهدندانپزشکیزدیزدصفائیه - خيابان تيمسار فلاحي - روبروي پارک ازادگان - کوچه بنفشه035-38267150
دندانپزشکیدرمانگاه دندان پزشکي شهيد بهشتي (دکتر رومينا السادات سيد مروستي)دندانپزشکیزدیزدبلوار جمهوري - چهارراه محمودآباد - تقاطع انقلاب035-35283330
پزشک معتمدحسين خداکرم تفتيپزشک عمومییزدیزدخيابان آيت اله کاشاني - بيمارستان دکتر مجيبيان035-36240061
عينک سازياعظم الساداتعينک سازیزدیزدسه راه شحنه- کلينيک فرهنگيان035-36268035
عينک سازيسميرا صادقيعينک سازیزدیزدبلوار طالقاني - جنب بانک تجارت035-37280450
عينک سازيحسين جليليعينک سازيیزدیزدبلوار طالقاني- مقابل بانک ملت035-37250810
عينک سازيعينک سافيلو يزدعينک سازيیزدیزدبلوار طالقاني - کوچه شهيد هدايتي035-37251518
عینک سازیمحمدعلي وکلاييعینک سازییزدیزدخيابان فرخي- کوچه آيت الله غفاري- روبروي داروخانه035-36222998
عینک سازیمريم توکلی اردکانيعینک سازییزداردکانمیدان بسیج - درمانگاه امام رضا035-22250710
عينک سازيمهد ديد ايرانيان (عينک چشمک)عينک سازيیزدیزدخيابان امام - کوچه برخوردار035-36261214
عينک سازيآفتاب ديد افزاعينک سازیزدیزدبلوار 22 بهمن- نبش کوچه شهداي کوچه بيوک---
مرکز تصوير برداريحضرت امام جعفر صادق (ع)تصویر بردارییزدیزدبلوار شهيد صدوقي شمالي -جنب کوچه سپاه035-37256767
مرکز تصوير برداريدرمانگاه فاطمه الزهرا (س)تصویر بردارییزدیزدبلوار 17 شهريور - بلوار حضرت وليعصر035-35250097
مرکز فيزيوتراپيحضرت امام جعفر صادق (ع)فيزيوتراپيیزدیزدبلوار شهيد صدوقي شمالي -جنب کوچه سپاه035-37256767
مرکز فيزيوتراپيحسن زارع ده آباديفيزيوتراپیزدیزدبلوار 17 شهريور - جنب درمانگاه حضرت امير035-35263574
مرکز فيزيوتراپيدرمانگاه فاطمه الزهرا (س)فيزيوتراپيیزدیزدبلوار 17 شهريور - بلوار حضرت وليعصر (52 متری امام شهر)035-35250097
مرکز فيزيوتراپيفيزيوتراپي مهر یزدفيزيوتراپيیزدیزدبلوار هفده شهريور035-37249093
مرکز جراحیمرکز جراحی ابن سینا (مرکز جراحی سيدمحمود موسوي بيوکي)جراحییزدیزدبلوار شهيد پاکنژاد035-37246066
مرکز جراحيفاطمه الزهرا (س)جراحيیزدیزدبلوار 17 شهريور - 52 متري امامشهر035-35250097
درمانگاهحضرت فاطمه الزهرا (س)درمانگاهیزدیزدبلوار 17 شهريور- 52 متري امامشهر035-35250097
درمانگاهخدمات جامع سلامت سروش مهر شفا کويردرمانگاهیزدیزدصفائيه - بلوار دانشگاه - چهارراه پژوهش035-38301535
------مهديه مجيبيان------یزدیزد خ آيت اله کاشاني035-36240062

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.